Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd (syke.fi)

© Heikki Kotiranta

Pressmeddelande 16.8.2022 Finlands miljöcentral
Sommaren 2022 räknades cirka 24 470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variationerna i antalet bon stora.

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar (syke.fi)

Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. © Ilkka Lastumäki / SYKE

Pressmeddelande 11.8.2022 Finlands miljöcentral
Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är typiska för tidpunkten. Även större blågrönalgblomningar har observerats i vissa havsområden. Långvarigt varmt och lugnt väder ökar sannolikt antalet blågrönalgblomningar.

Publicerad 16-08-2022 kl. 9.58, uppdaterad 16-08-2022 kl. 9.56