Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2019. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Kommunernas klimatutsläpp minskade med 5,5 procent år 2019 (syke.fi)

Pressmeddelande 31.5.2021 Finlands miljöcentral SYKE
Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp minskat med 5,5 procent år 2019 jämfört med föregående år. Den största minskningen skedde i elförbrukningens utsläpp i och med att elproduktionens utsläpp minskade avsevärt i Finland. Även fjärrvärmens, industrins och vägtrafikens utsläpp minskade, medan utsläpp från arbetsmaskiner, jordbruk och sjötrafik inte utvecklades lika positivt. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna för hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas.

Publicerad 31-05-2021 kl. 9.23, uppdaterad 31-05-2021 kl. 9.23