Den sista ansökningsomgången inom KIRA-digi inleds – en miljon euro delas ut till nya försöksprojekt

Pressmeddelande 06-03-2018 kl. 16.04

Den sjätte och sista ansökningsomgången för försöksprojekt inom KIRA-digi pågår till den 5 april 2018. Under den här ansökningsomgången delas det ut ca en miljon euro till försök som bidrar till digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen.

Stöd beviljas för snabb och experimentell utveckling som förnyar arbetsformerna inom den byggda miljön och byggandet, som möjliggör testning av nya lösningar och som stöder möjligheter till ny affärsverksamhet. Med experimentell utveckling avses inom stödprogrammet KIRA-digi konkreta försök kring idéer eller lösningar som utnyttjar digitalisering och där utfallet visar om det lönar sig att utveckla eller ta i bruk lösningarna i vidare utsträckning.

Även om ämnet för försöken är den byggda miljön och byggandet behöver inte de aktörer som ansöker om stöd nödvändigtvis representera just dessa branscher. Resultaten bör däremot gälla digitalisering inom den byggda miljön och byggandet. Stöd kan endast beviljas på förhand och för nya projekt.

Mer än 100 försöksprojekt har redan fått stöd

KIRA-digi finansierar nya försöksprojekt mellan åren 2016 och 2018. Hittills har över 100 försök beviljats stöd för sammanlagt ca 3,4 miljoner euro.

"De över 100 försök som redan fått finansiering producerar i tilltagande takt fantastiska resultat. Under denna omgång, som är den sista, är det dags för slutspurten och de modigaste av alla idéer. Tillsammans visar vi hur fastighets- och byggbranschen moderniseras med hjälp av digitaliseringen!", säger Teemu Lehtinen från KIRA-digi.

Utöver finansieringen kommer försöksprojekten med i KIRA-digi-gemenskapen som bl.a. erbjuder sina medlemmar gemensamma kickoff-evenemang, resultatseminarier och stöd i kommunikationen.

En del av regeringens spetsprojekt

KIRA-digi (2016–2018) ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och stöder även spetsprojektet Smidigare författningar. Inom KIRA-digi ska företag i fastighets- och byggbranschen, myndigheter och andra sammanslutningar tillsammans driva på digitaliseringen inom branschen i syfte att ge alla lätt tillgång till offentlig information om byggande och planläggning, ta fram interoperabla system och smidiga verksamhetsformer och utveckla lagstiftningen så att den stöder digitaliseringen i branschen. Försöksprojekten stöds inom ramen för stödprogrammet KIRA-digi. Stödet beviljas av miljöministeriet.

Läs mer

Mer information

Teemu Lehtinen, digitaliseringschef, Bygginformationsstiftelsen RTS, tfn 040 456 6108, teemu.lehtinen@kiradigi.fi

Minna Perähuhta, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi

Miljöministeriet är ansvarigt ministerium. I projektet deltar KIRA-forumets fjorton sammanslutningar: Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.


Utgivare: