Planering av byggnadsprojekt

Utgångspunkten när man planerar en nybyggnad eller reparations- och ändringsarbete är användningsändamålet och de behov och mål man har med byggnadsprojektet.

I planeringen måste man beakta de allmänna kraven för byggande, som omfattar  grundläggande krav på byggnaders hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, hygien, hälsa och miljö, användarsäkerhet, bullerbekämpning samt energiekonomi och värmeisolering. Byggnaden måste dessutom ha hållbara ekologiska egenskaper och passa in estetiskt i sin omgivning.

Planeringen av en byggnad är ofta ett samarbete mellan flera planerare. Av dessa är byggnads-, konstruktions-, VVS- och elplanerarna de viktigaste. Huvudplaneraren, som vanligen är en byggplanerare eller arkitekt, ansvarar för koordineringen av projektet. Planerarna förutsätts ha behörighet som motsvarar planeringsuppgiftens svårighetsgrad. Närmare bestämmelser och anvisningar om hur man bedömer svårighetsgraden på en planeringsuppgift och planerarens kompetens hittar man i bestämmelserna om byggande och särskilt i Finlands byggbestämmelsesamling, del A2 Planerare av byggnader och byggnadsprojekt , föreskrifter och anvisningar.

I planeringsskedet fastställer man också till största delen kostnaderna för projektet, så det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid kvaliteten på planeringen.

Publicerad 16-09-2013 kl. 16.55, uppdaterad 10-01-2017 kl. 16.11
Utgivare: