Utredning om avloppsvattensystem, bruks- och underhållsanvisningar

Fastighetsägaren måste ha en utredning om avloppsvattensystemet i fastigheten och en bruks- och underhållsanvisning för systemet. Utredningen och anvisningen kan göras upp av en fackman, exempelvis en planerare som är förtrogen med vattentjänster i glesbebyggelsen. Om systemet är enkelt, kan fastighetsägaren själv göra upp utredningen och bruks- och underhållsanvisningen.

Utredningen bör innefatta:

  • En beskrivning av fastighetens avloppsvattensystem.
  • En motiverad uppskattning av belastningen som läcker ut i miljön och hur väl behandlingskraven uppfylls.
  • En planritning, av vilken framgår var avloppssystemet och utloppsplatserna för avloppsvattnet finns.

Av bruks- och underhållsanvisningen bör bl.a. följande uppgifter framgå:

  • Anvisningar för normal användning av avloppsvattensystemet.
  • Vilken skötsel, service och kontroll avloppsvattensystemet fordrar och hur ofta.
  • Anvisningar om hur man reparerar de vanligaste felen i avloppsvattensystemet.
  • Anvisningar om återkommande kontroller av avloppsvattensystemet.

Modellblankett för utredning och bruks- och underhållsanvisning

Finlands miljöcentral har gjort upp en modellblankett för hur man gör upp en utredning, bruks- och underhållsanvisning samt dagbok.

Obs! Blankettens utredningsdel passar för alla avloppssystem. Bruks- och underhållsanvisningen har gjorts upp för de vanligaste avloppssystemen, dvs. för system som omfattar en sedimenteringsbrunn och en markbädd. Om det nuvarande systemet endast omfattar en sedimenteringsbrunn (slambrunn), tas punkterna som gäller markbädden bort.

Även många kommuner, Finlands kommunförbund, Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland och privata serviceföretagen har gjort modellblanketter för samma ändamål.

Utredningen uppbevaras i fastigheten

Både utredningen och bruks- och underhållsanvisningen uppbevaras på fastigheten och visas vid behov för tillsynsmyndigheten. Utöver hushållen gäller förordningen mjölkrummen på mjölkgårdarna och företagsverksamhet i anslutning till hemmet för vilken inte fordras separat miljötillstånd.

Information om planerare

Planer för avloppssystem görs upp av planerare inom byggnads-, VVS- och miljösektorn, vilka är förtrogna med vattentjänster i glesbebyggelsen. Information om kompetenta planerare (s.k. FISE-kompetens) finns på webblats av FISE Oy och Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland.

  • FISE Oy (Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser, endast på finska och engelska)
  • Företagare (Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland)
Publicerad 07-01-2014 kl. 17.31, uppdaterad 20-02-2019 kl. 14.26