Underhåll och skötsel av brunnen

vedentulon odottelua kunnostettuun kaivoon_pieni.jpg

Renoverad schaktbrunn som fylls med vatten. Foto: Sanna Vienonen

Många brunnsproblem kan undvikas genom underhåll av brunnen innan något gått på tok eller så kan de avhjälpas genom noggrannt iståndsättande av brunnen. Vanligen kommer det smuts in i brunnen pga att brunnsringarna är i dåligt skick, locket är dåligt eller brunnen är dåligt tätad. Insidan av brunnen och dess konstruktioner borde granskas varje år. Andra vanliga fel i gamla brunnar är att bottnet har slammat igen och att värmeisoleringen är dålig.

Det lönar sig att reparera t.o.m. att reparera en brunn som är i dåligt skick, om vattentillgången är god och problemen med vattenkvaliteten bara beror på att ytvattnet rinner in i brunnen. Om grundvattnet är nedsmutsat och orsaken inte går att avlägsna, måste man bygga en ny brunn på ett bättre ställe utanför det nedsmutsade området. Det lönar sig också att överväga gemensam vattenförsörjning för flera fastigheter eller en anslutning till det kommunala vattenledningsnätet.

Runt om i landet finns det företag och enteprenörer som har sakkännedom om hur man iståndsätter brunnar. Deras kontaktuppgifter finns i telefonkatalogen. Det lönar sig också att fråga på kommunens miljö- och hälsovårdsmyndigheter om kontaktuppgifter.

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.11, uppdaterad 11-11-2020 kl. 18.49