Gå till innehållet

Upphävda byggbestämmelser

På denna sida finns en lista över de bestämmelser i Finlands byggbestämmelsesamling som har upphävts. Av varje förordning framgår vilket datum anvisningarna och föreskrifterna har trätt i kraft och huruvida de gäller nybyggnad eller reparation och ändring av byggnader.

De byggbestämmelser som utfärdats som förordningar och som ingår i Finlands byggbestämmelsesamling är förpliktande. De anvisningar som ministeriet utfärdat är däremot inte förpliktande.

 A Allmän del

 

 Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • A1-2 (1976) Allmänna föreskrifter och byggnadsritningar, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • A1 (1990) Tillsynen över byggnadsarbete, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1990 och gällde byggande för vilket tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Föreskrifterna ersatte de allmänna föreskrifterna (A1) av den 12 november 1975. Upphävd

 • A1 (2000) Tillsyn över byggarbete, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 maj 2000 och ersatte 1989 års föreskrifter (A1). Upphävd

 • A1 (2006) Tillsyn över byggande och teknisk granskning, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 september 2006 och ersätter de av miljöministeriet den 28 februari 2000 utfärdade föreskrifterna och anvisningarna om tillsyn över byggarbete inklusive de den 15 december 2005 gjorda tilläggen samt de av miljöministeriet den 18 december 1989 utfärdade föreskrifterna om Fva-arbetsledare.
Föreskriften 10.6 gäller sådana bostadslägenheter och bostadshus för vilka bygglov har beviljats den 1 januari 2006 eller därefter. Behörighetskravet för krävande arbetsledning av ventilationsarbeten träder i kraft den 1 januari 2009.  Upphävd

 • A2 (1991) Framläggande av byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 1991 och gällde byggande för vilket tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Föreskrifterna ersatte 1975 års föreskrifter om byggnadsritningar (A2) som dock kunde tillämpas fram till den 1 september 1991. Föreskriften upphävdes den 1 juli 2002.

 • A2 (2002)   Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2002. Upphävd

 • A3 (1984) Fva-arbetsledare, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1984 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 1996. Upphävd
 • A4 (2000) Bruks- och underhållsanvisning för en byggnad, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna trädde i karaft 1.5.2000. Upphävd

  B Konstruktioners hållfasthet

 

  Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • B1-3 (1976) Byggnaders minsta laster, bärande konstruktioner, grundbyggnad, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B1 (1978) Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 oktober 1978 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B1-3 (1983, 1990, 1976) Konstruktioners säkerhet och belastningar (föreskrifter 1983), Bärande konstruktioner (föreskrifter 1990), Grundbyggnad (föreskrifter 1976)

Föreskrifterna B1 trädde i kraft den 1 januari 1983.

Föreskrifterna B2 trädde i kraft den 1 januari 1990.

Föreskrifterna B3 trädde i kraft den 1 juli 1976.

Samtliga föreskrifter gäller byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B1 (1983) Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1983 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B1 (1998) Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 1998 och gällde åtgärder för vilka tillstånd sökts efter den 1 september 1998. Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1979 och den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B2 (1990) Bärande konstruktioner, anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1990 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B3 (2004) Geokonstruktioner, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2004 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B7 (1977) Gränstillståndsdimensionering av betongkonstruktioner, anvisningar
Upphävd
 • B4 (1981) Betongkonstruktioner, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 mars 1981. Upphävd

 • B4 (1987) Betongkonstruktioner, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 maj 1987 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Punkterna 1.1, 1.2, 1.2.3, 2.6.1.5, 4.1.1.4, 4.1.2.5 och 6.4.4 ändrades den 1 januari 1990 och punkterna 1.2.1, 2.2.6.3, 2.3.3.3, 4.1.1.4, 6.4.1 och 8.3.3.4 ändrades den 1 januari 1991 beträffande byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B4 (1993) Betongkonstruktioner, anvisningar

Ändringarna i punkterna 1.1, 1.3.4, 2.1.2, 2.1.6.2, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4, 2.5.2.4, 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 3, 4.1.1.2, 4.1.2.4, 4.2.4.6, 6.3.3.1, 7.7.1 och 7.8 i anvisningarna av den 12 november 1986 trädde i kraft den 1 januari 1994 beträffande byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 2001. Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 2005. Upphävd

Ändringen trädde i kraft den 1 maj 2009. Upphävd

 • B4-5 (1976) Byggnadscement, lättgrusbetongelement utsatta för böjpåkänning, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B5 (1981) Konstruktioner av lättgrusblock, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 mars 1982. Upphävd

 • B5 (1987) Konstruktioner av lättbetongblock, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1987 och ersatte 1981 års anvisningar om konstruktioner av lättgrusblock. Upphävd

 •  B5 (2007) Konstruktioner av lättbetongblock, anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2007 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • B6 (1976) Stålkonstruktioner av tunnplåt, anvisningar

Upphävd

Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2001 och genom den upphävdes bilaga 3 om tillämpliga standarder till 1988 års anvisningar. Upphävd

 • B6 (1989) Stålkonstruktioner av tunnplåt, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1989 och ersatte 1976 års anvisningar. Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1988 och ersatte del 11 om stålkonstruktioner i 1977 års anvisningar (5). Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 oktober 1996. Upphävd

Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1989 och ersatte del 11 om tegelkonstruktioner i 1977 års anvisningar (E5). Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 oktober 2007 och ersatte 1988 års beslut angående tegelkonstruktioner. Upphävd

 • B8-9 (1977) Tillverkning av betongkonstruktioner, konstaterande av betongens duglighet, anvisningar

Upphävd

Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 mars 1983 och upphävde 1978 års anvisningar. Upphävd

Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 1990 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2001 och genom den upphävdes 1982 års beslut angående träkonstruktioner inklusive senare gjorda revideringar. Upphävd

  Eurocode-standarder

 

  Upphävda förordningar

  Tilläggsinformation

Genom miljöministeriets förordning 14/16 upphävs den 1 januari 2017 miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode-standarder inom husbyggande och de bifogade nationella bilagorna.

De upphävda nationella bilagorna presenteras nedan i paket, där den senaste ändringsversionen ges:

    Miljöministeriets förordning     Nationella bilagor

SFS-EN 1990

SFS-EN 1991-1-2, SFS-EN 1991-1-3, SFS-EN 1991-1-5

SFS-EN 1992-1-1, SFS-EN 1992-1-2  

SFS-EN 1993-1-1 , SFS-EN 1993-1-2 , SFS-EN 1993-1-8,

SFS-EN 1993-1-9, SFS-EN 1993-1-10

SFS-EN 1994-1-1, SFS-EN 1994-1-2

SFS-EN 1995-1-1, SFS-EN 1995-1-2

SFS-EN 1997-1

SFS-EN 1993-1-3, SFS-EN 1993-1-4, SFS-EN 1993-1-5, SFS-EN 1993-1-6, SFS-EN 1993-1-7, SFS-EN 1993-3-1, SFS-EN 1993-3-2

SFS-EN 1997-2

SFS-EN 1993-4-1+AC, SFS-EN 1993-4-2+AC, SFS-EN 1993-4-3+AC

SFS-EN 1993-5+AC, SFS-EN 1993-6

SFS-EN 1995-1-1/A1:2008

SFS-EN 1996-1-1, SFS-EN 1996-1-2, SFS-EN 1996-2
Förordning om ändring  SFS-EN 1992-1-1 punkt 4.4.1.2

SFS-EN 1991-1-7, SFS-EN 1991-3

SFS-EN 1992-3

SFS-EN 1993-1-11+AC, SFS-EN 1993-1-12

SFS-EN 1991-1-1 ändring 1, SFS-EN 1999-1-4 ändring 1,

SFS-EN 1991-1-6 ändring 1

SFS-EN 1993-3-1 ändring 1

SFS-EN 1999-1-1, SFS-EN 1999-1-2, SFS-EN 1999-1-3,

SFS-EN 1999-1-4, SFS-EN 1999-1-5

  C Isoleringar

 

  Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • C1-4 (1976-78) Ljudisolering (1976), vatten- och fuktisolering (1978), värmeisolering (1978), föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna C1 trädde i kraft den 1 juli 1976.

Föreskrifterna C2 trädde i kraft den 1 juli 1976.

Föreskrifterna C3 trädde i kraft den 1 juli 1979.

Anvisningarna C4 ersatte anvisningarna C4 om bestämning av värmegenomgångstal och isoleringsarbetets utförande från 1975. Upphävd

 • C1-4 (1976) Ljudisolering (föreskrifter), vatten- och fuktisolering (föreskrifter), värmeisolering (föreskrifter), bestämning av värmegenomgångstal och isoleringsarbetets utförande (anvisningar)

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1985 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • C1 (1998) Ljudisolering och bullerskydd i byggnad, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna trädde i kraft 1.10.1998. Upphävd
 • C2 (1976) Vatten- och fuktisolering, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • C2 (1998) Fukt, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna trädde i kraft 1.1.1999. Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1985 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • C3 (2003) Byggnadens värmeisolering, föreskrifter

Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2003 och genom den upphävdes 1983 års beslut om värmeisolering. Upphävd

 • C3 (2007) Byggnadens värmeisolering, föreskrifter

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2008 och genom den upphävdes 2002 års förordning om byggnadens värmeisolering. Upphävd

 • C3 (2010) Byggnaders värmeisolering, föreskrifter

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2010 och genom den upphävdes 2007 års förordning om byggnadens värmeisolering. Upphävd

Anvisningarna ersatte anvisningarna C4 om bestämning av värmegenomgångstal och isoleringsarbetets utförande av den 12 november 1975. Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft 1.10.2003. Upphävd

Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1985 och upphävde de anvisningar om ljudisolering (C5) av den 8 juni 1978 som ingått i Finlands byggbestämmelsesamling. Upphävd

 • C6 (1984) Ljudtekniken i VVS-anordningar i bostadsbyggnader, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1984 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

  D VVS och energihushållning

 

  Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • D1 (1976) Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D1 (1987) Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1987 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D1 (2007) Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna trädde i kraft 1.7.2007. Upphävd
 • D1 (2010) Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar, ändring
Ändring trädde i kraft 3.1.2011. Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D2 (1978) Byggnaders ventilation, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1979 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D2 (1987) Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1988 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D2 (2003) Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2003 och genom den upphävdes miljöministeriets beslut från 1987 om byggnaders inomhusklimat och ventilation. Upphävd

 • D2 (2010) Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2010 och genom den upphävdes 2002 års förordning om byggnaders inomhusklimat och ventilation. Upphävd

 • D2 (2012) Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar 

Föreskrifterna trädde i kraft 1.7.2012.  Upphävd

D2 (2012) promemoria.

 • D3 (1978) Energihushållning i byggnader, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1979 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • D3 (2007) Byggnaders energiprestanda, föreskrifter och anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2008 och genom den upphävdes ministeriets för inrikesärenden beslut från 1978 om energihushållning i byggnader. Upphävd

 • D3 (2010) Byggnaders energiprestanda, föreskrifter och anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2010 och genom den upphävdes miljöministeriets förordning från 2007 om byggnaders energiprestanda. Upphävd

Exempel på utjämningsberäkning av en byggnads värmeförlust (pdf)

Utjämningsberäkning 2007 (februari 2009) (xls)

D3 Utjämningsberäkning 2010 (februari 2009) (xls)

D3-2010 Beräkning av värmeåtervinning i anslutning till utjämningsberäkningen (oktober 2009) (xls)

 • D3 (2012) Byggnaders energiprestanda, föreskrifter och anvsningar
Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2012. Upphävd
 • 1/13 miljöministeriets förordning om upphävande av föreskrift 2.1.2 i miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda
Förordningen trädde i kraft den 15 januari 2013. Upphävd
 • 5/2013 miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda

Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2013. Upphävd
Upphävd

Upphävd

 • D5 (1985) Beräkning av effekt- och energibehovet för uppvärmning av byggnader, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1985. Upphävd

 • D5 (2007) Beräkning av byggnaders energiförbrukning och uppvärmningseffekt, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 2008 och genom dem upphävdes miljöministeriets beslut från 1984 om beräkning av effekt- och energibehovet för uppvärmning av byggnader. Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft 17.5.2013. Upphävd
Upphävd

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1990 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Föreskrifterna ersatte 1984 års föreskrifter (A3).  Upphävd

 • D7 (1997) Effektivitetskrav för värmepannor, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1998. Upphävd

 E Konstruktiv brandsäkerhet

 

  Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • E1 (1976) Konstruktiv brandsäkerhet, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 1976. Om tillstånd för byggnadsåtgärden söktes före den 1 januari 1978 kunde dock de tidigare föreskrifterna tillämpas. Upphävd

 • E1 (1981) Konstruktiv brandsäkerhet, föreskrifter

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 1981 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Föreskrifterna ersatte 1975 års föreskrifter (E1). Om tillstånd för byggnadsåtgärden söktes före den 1 januari 1982 kunde dock de tidigare föreskrifterna tillämpas. Upphävd

 • E1 (1997) Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 september 1997 och gällde byggande för vilket tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Ersatte 1980 års anvisningar (E1). Upphävd

 • E1 (2002) Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar

Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2002 och upphävde 1997 års beslut (E1). Upphävd

E1 (2002, ändring 2008)

E1 (2002, ändring 2008 [2])

 • E1 (2011) Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar
Förordningen trädde i kraft den 15 april 2011. Upphävd
 • E2 (1976)  Industri- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar

Upphävd

 • E2 (1985) Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1985 och ersatte anvisningarna E2 om industri- och lagerbyggnaders brandsäkerhet från 1975. Upphävd

 • E2 (1995)  Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1995 och ersatte anvisningarna om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet av den 15 oktober 1984. Upphävd

 • E2 (1997)  Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 september 1997 och gällde byggande för vilket tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Anvisningarna ersatte 1994 års anvisningar (E2). Upphävd

 • E2 (2005) Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar
Anvisningarna trädde i kraft 1.10.2005. Upphävd

Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1988 och ersatte anvisningarna E3 av den 29 december 1976. Upphävd

 • E3 (2007) Små skorstenars konstruktion och brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifter trädde i kraft 1.12.2007. Upphävd  
 • E4 (1977)  Motorfordonsgaragens brandsäkerhet, anvisningar

Upphävd

 • E4 (1990) Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1990 och ersatte anvisningarna E4 av den 26 september 1977. Upphävd

 • E4 (1997) Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 september 1997 och ersatte anvisningarna E4 av den 19 december 1989. Upphävd

 • E4 (2005) Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar
Anvisningarna trädde i kraft 1.10.2005. Upphävd
 • E5 (1977) Bärande och sektionerade konstruktioners brandsäkerhet, anvisningar

Upphävd

Upphävd

Anvisningarna trädde i kraft den 1 januari 1991 och ersatte 1978 års anvisningar (E6) om sektionerande dörrar. Upphävd

 • E6 (1998)Strukturell brandsäkerhet: anvisningarna E6 (1991) upphävdes

Beslutet trädde i kraft den 1 september 1998. Upphävd

 • E7 (1980) Ventilationsanläggningars brandsäkerhet, anvisningar

Upphävd

 • E7 (2004) Ventilationsanordningars brandsäkerhet, anvisningar
Anvisningarna trädde i kraft 1.1.2004. Upphävd
 • E9 (1985)  Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 september 1985 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • E9 (1997)   Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 september 1997 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • E9 (2005) Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd, anvisningar
Anvisningarna trädde i kraft 1.10.2005. Upphävd

  F Allmän byggnadsplanering

 

  Upphävda byggbestämmelser

 Tilläggsinformation

 • F1 (1978) Planering av utrymmen avsedda för allmänheten med beaktande av utrymmenas lämplighet för rörelsehindrade, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 31 december 1979 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • F1 (1985) Planering av publika utrymmen med anpassning till rörelsehindrade, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1985. Genom beslutet upphävdes 1978 års anvisningar (F1). Upphävd

 • F1 (1997) Att bygga tillgängligt och framkomligt, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 december 1997. Genom beslutet upphävdes 1984 års anvisningar (F1). Upphävd

 • F1 (2005)miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 mars 2005. Upphävd
 • F2 (1983) Säkerhet vid användning och underhåll av byggnader, anvisningar

Anvisningarna trädde i kraft den 1 juli 1983 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • F2 (2001) Säkerhet vid användning av byggnad, föreskrifter och anvisningar
Färeskrifter trädde ikraft 1.12.2001. Upphävd

  G Bostadsbyggandet

 

   Upphävda byggbestämmelser

  Tilläggsinformation

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 1994 och gällde byggnadsåtgärder för vilka tillstånd sökts nämnda dag eller därefter. Upphävd

 • G1 (2005) Bostadsplanering, föreskrifter och anvisningar
Föreskrifterna trädde i kraft 1.3.2005. Upphävd
 • G2 (1995)  Bostadsproduktion som staten stöder, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 1 mars 1995. Upphävd

 • G2 (1998) Bostadsproduktion som staten stöder, föreskrifter och anvisningar

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 september 1998 och upphävde 1995 års föreskrifter och anvisningar om bostadsproduktion som staten stöder. Upphävd

 
Publicerad 29.12.2016 kl. 13.03, uppdaterad 28.1.2020 kl. 16.34

Utgivare: