Boende för grupper med särskilda behov

Grupper som behöver särskilt stöd i sitt boende är till exempel bostadslösa, flyktingar, studerande, personer med psykiska problem, missbrukare, handikappade, dementa och äldre personer i dåligt skick.

Asuminen_mamu_SSivonen.jpg
Saara Sivonen, YHA bildbank

Serviceboende och stödboende

Serviceboende är avsett för personer som behöver mycket hjälp för att klara av vardagliga sysslor, men som inte behöver institutionsvård. I serviceboendet ingår både bostad och boendeservice.

På ett intensifierat serviceboende finns personal på plats dygnet runt. Gruppboenden för dementa är också en typ av serviceboende.

Stödboende kan vara boende i en enskild bostad eller en bostad som ingår i en grupp av bostäder och som omfattas av olika typer av stöd i varierande utsträckning.

Den som bor i ett service- eller stödboende är i ett hyresförhållande i enlighet med lagen om hyra av bostadslägenhet.

Investeringsstöd för grupper med särskilda behov

ARA finansierar stöd- och serviceboende för grupper med särskilda behov genom investeringsstöd. Understöd kan sökas för projekt som även beviljas räntestödslån. Understöd beviljas för nybyggnad, förvärv och ombyggnad av bostäder och uppgår till 10–15 % av de godkända kostnaderna. Understödet är större ju fler speciallösningar som krävs i bostaden. Kommunerna har huvudansvaret för att ordna service- och stödboende, men bostäder produceras även av organisationer och företag. Ansökningsförfarandet för service- och stödboende varierar beroende på kommun och serviceproducent.

Mer information lämnas av kommunerna.

Publicerad 17-09-2013 kl. 8.49, uppdaterad 05-06-2019 kl. 13.14
Utgivare: