Vem beviljar tillstånd enligt vattenlagen?

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt vattenlagen.

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland behandlar vattentillståndsärenden.

RFV i Södra Finland handhar också vatten- och miljötillståndsärenden för området Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland handhar tillståndsärenden för Lappland.

Om tillstånd krävs både enligt vattenlagen och miljöskyddslagen är det regionförvaltningsverket som behandlar ärendet och meddelar beslut i ärendet.

Miljöskyddsmyndigheten i kommunen avgör vissa ärenden gällande dikning.

Publicerad 29-07-2013 kl. 12.10, uppdaterad 17-10-2019 kl. 15.03