Lagstiftning om vattentillstånd

De centralaste föreskrifterna som sammanhänger med vattenhushållningsärenden är vattenlagen och statsrådets författning om vattenhushållningsärenden som trädde i kraft år 2012. De definierar de allmänna rättigheterna och skyldigheterna i vattennyttjande och kriterierna för tillståndsbehovet. I dem definieras också bl.a. kraven för tillståndsansökan och tillståndsbeslutet. I statsrådets förordning föreskrivs om avgiften som uppbärs för handläggning av handläggning enligt vattenlagen. Miljöskyddslagen är en allmänlag för förebyggande av förstörelse som innehåller förordningar om skyddande av marken, luften och vattnen.

 

Publicerad 12-09-2013 kl. 13.06, uppdaterad 17-10-2019 kl. 16.06