Medelstora energiproducerande anläggningar

Energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt men mindre än 50 megawatt, och där bränsleeffekten för varje energiproducerande enhet som använder fast bränsle är under 20 megawatt, ska i regel registreras (se avsnittet ”När kan verksamheten inte registreras” på webbsidan för Registrering enligt miljöskyddslagen).

Bestämmelser om miljöskyddskraven för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar finns i statsrådets förordning (1065/2017), se länk till höger.

Att göra anmälan

Verksamhetsutövaren ska lämna in registreringsanmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Verksamheten kan inledas när den kommunala miljövårdsmyndigheten har registrerat verksamheten eller när det gått 30 dagar sedan anmälan inlämnades. Samma procedur tillämpas när det byggs en ny energiproducerande enhet i anslutning till en energiproducerande anläggning som redan registrerats.

Befintliga energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt men mindre än 50 megawatt, som enligt den förordning av statsrådet som upphävdes den 1 januari 2018 (750/2013) har kunnat verka utan registrering, bör registreras senast den 1 januari 2029. Dessa anläggningar ska iaktta förordningen om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar (1065/2017) från och med den 1 januari 2030.

Anmälan görs med de blanketter som finns under länken nedan.

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.40, uppdaterad 11-08-2020 kl. 14.48