Tillsyn över miljötillstånd - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område finns 3 landskap, 40 kommuner och av befolkningen är 22 % svenskspråkiga.

I datasystemet för miljövårdsinformation (YLVA) har 1402 tillsynsobjekt enligt miljöskyddslagen förts in. Av dessa är 386 avfallstransportörer och 1016 miljötillståndspliktiga anläggningar inklusive 165 anläggningar som avses i direktivet om industriutsläpp.

Storindustrin och energiproduktionen är koncentrerad till kusten. Vid kusten finns två storenheter inom skogsindustrin, två stenkolskraftverk, en stor bioförbränningsanläggning, en stor avfallsförbränningsanläggning, två torvkraftverk, metallförädlande industri samt industrianläggningar för oorganisk och organisk kemi.

I inlandet finns storenheter inom livsmedelsindustrin, bl.a. tre slakterier och potatisförädlingsindustri samt en mjölkbearbetningsanläggning.  I hela området finns små och medelstor industri; i synnerhet metall-, elektronik-, livsmedels-, möbel- och läderindustri.

Gårdsbrukens antal minskar och storlek växer hela tiden. NTM-centralen i Södra Österbotten övervakar sammanlagt 136 djurstall. Dessutom finns det 94 djurstall i IE-storleksklass. Av pälsproduktionen i Finland ligger 90 % i NTM-centralen i Södra Österbottens område. NTM-centralen övervakar sammanlagt 70 pälsfarmer.

I området finns också mycket torvutvinning. NTM-centralen övervakar samamnlagt 264 miljötillstånd för torvutvinning. 675 produktionsområden inklusive torvproduktionsområden som är mindre I området finns  dessutom cirka 250 torvutvinningsområden som är mindre än 10 hektar. Av dessa har 71 ansökt om miljötillstånd före övergångstiden gick ut 1.9.2020.

Den kommunala avfallshanteringen är koncentrerad till sex regionala avfallshanteringsbolag.

Publicerad 31-07-2013 kl. 0.00, uppdaterad 20-04-2021 kl. 13.27