Avfalls- och samförbränningsanläggningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Den nya förordningen om avfallsförbränning trädde i kraft 20.2.2013. Den nya förordningen upphävde samtidigt statsrådets tidigare förordning om avfallsförbränning från år 2003 (362/2003) såsom även 6 § i statsrådets beslut år 1997 om oljeavfallshantering (101/1997). Bestämmelserna i avfallsförbränningsdirektivet har i reviderad form införts i Europaparlamentets och  rådets IED-direktiv om industriutsläpp (2010/75/EU).

Bestämmelserna tillämpas på avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar där fast eller flytande avfall förbränns. I samförbränningsanläggningar förbränns avfallet vid sidan av antingen annat bränsle eller produktionsprocessen. Direktivet tillämpas i princip också på mycket småskalig verksamhet.

I avfallsförbränningsanläggningen och miljöskyddsförordningen stadgas om kraven för all avfallsförbränning, förutom vissa undantag. Kraven grundar sig på bästa tillgängliga teknik och gäller utredning av det brännbara avfallets kvalitet, förbränningsförhållanden, utsläpp i luften och vattnet, mätning av utsläppen, verksamheten vid störningar och hantering och återvinning av avfallet som uppstår i förbränningen.

Tillsynsmyndigheten ska ha en uppdaterad förteckning över avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningarna inom dess verksamhetsområde och offentliggöra den i ett datanät.

Enligt 26 § i den nya förordningen om avfallsförbränning ska verksamhetsutövaren vid en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning ska årligen för tillsynsmyndigheten utarbeta en rapport om driften av anläggningen.Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra rapporterna i ett datanät.

På NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsoråde är i dag följande anläggningar enligt förordningen om avfallsförbränning verksamma, vilkas nominella kapacitet är minst 2 t/h.
 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksmahet 2021
Westenergy Oy Ab Avfallsförbränningsanläggning Westenergys årsrapport 2021 (på finska)
     

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2020
Westenergy Oy Ab Avfallsförbränningsanläggning Westenergys årsrapport 2020 (pdf, på finska)
Adven Oy Samförbränning av avfall Årsrapport för anläggningen i Jeppo 2020 (pdf)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2019
Westenergy Oy Ab Avfallsförbränningsanläggning Westenergys årsrapport 2019 (pdf, på finska)
Adven Oy Samförbränning av avfall Årsrapport för anläggningen i Jeppo 2019 (pdf)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2018
CABB Ab, karleby Förbränningsanläggning CABB Ab årsrapport 2018 (pdf, 2 Mb)
Westenergy Oy Ab,
Korsholm
Avfallsförbränningsanläggning Westenergyn vuosiraportti 2018 (pdf, 688 kb)
Westenergyn vuosiraportin liitteet (pdf, 762 kb)
Oy Alholmens Kraft Ab Samförbränning av avfall

Alholmens Kraft, mätning av luftutsläpp 2018 (odf, 387 kb)

Alholmens Kraft, obligatorisk kontroll av sedimenterngsbassängen och stenkolsfältet (pdf, 656 kb)

     

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2017
     
CABB, Kokkola Avfallsförbränningsanläggning  
Adven Oy, avfallsbehandlingsanläggningen i Jeppo Samförbränning av avfall Adven Oy, vuosiraportti 2017
Oy Alholmens Kraft Ab, Pietarsaari Samförbränning av avfall

 

Westenergy Oy Ab, Mustasaari Avfallsförbränningsanläggning Westenergyn vuosiraportti 2017 (pdf på finska, 296 kb)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2016
     
CABB, Kokkola Avfallsförbränningsanläggning CABB Oy vuosiraportti 2016 (pdf på finska, 134 kt)
Ekokem-Palvelut Oy, Jepua Samförbränning av avfall  
Oy Alholmens Kraft Ab, Pietarsaari Samförbränning av avfall

 

Westenergy Oy Ab, Mustasaari Avfallsförbränningsanläggning Westenergyn vuosiraportti 2016 (pdf på finska, 1 Mb)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2015
     
CABB, Kokkola Avfallsförbränningsanläggning CABB Oy vuosiraportti 2015 (pdf, 132 kt)
Ekokem-Palvelut Oy, Jepua Samförbränning av avfall  Ekokem vuosiraportti 2015 (pdf, 527 kt)
Oy Alholmens Kraft Ab, Pietarsaari Samförbränning av avfall

 Oy Alholmens Kraft Ab:n vuosiraortti 2015 (pdf, 7,5 kt)

Westenergy Oy Ab, Mustasaari Avfallsförbränningsanläggning  Westenergy Oy Ab:n vuosiraportti 2015 (pdf, 670 kt)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet 2014
     
CABB, Karleby Avfallsförbränningsanläggning CABB, selvitys laitoksen toiminnasta 2014 (på finska, pdf 159 kb)
Ekokem-Palvelut Oy, Jeppo Samförbränning av avfall Ekokem årsrapport 2014 (på finska, pdf, 250 kt)
Oy Alholmens Kraft Ab, Jakobstad Samförbränning av avfall

Oy Alholmens Kraft Ab: årssammandrag 2014 (på finska, pdf, 95 kt)

Oy Alholmens Kraft Ab:s processbeskrivning för samförbränningen 2014 (på finska, pdf, 174 kt)

Westenergy Oy Ab, Korsholm Avfallsförbränningsanläggning Westenergy Oy Ab:s årssammandrag 2014 (på finska, pdf, 824 kt)

 

Anläggning Anläggningstyp Utredning om anläggningens verksamhet år 2013
     
CABB, Karleby Avfallsförbränningsanläggning CABB Utredning om anläggningens verksamhet (på finska, pdf 290 kb))
Ekokem-Palvelut Oy, Jeppo Avfallsförbränningsanläggning

Årsrapport 2013 Ekokem Oy Ab (på finska, pdf 177 kb)

Ekokem årsrapport 2013, bilaga 1 rökgaser (på finska, pdf 32 kb)

Oy Alholmens Kraft Ab, Jakobstad Samförbränning av avfall

Alholmens Kraft årsrapport 2013 (pdf, 8 kb)

Alholmens Kraft processbeskrivning flr samförbränningen (på finska, pdf, 175 kb)

Westenergy Oy Ab, Korsholm Avfallsförbränningsanläggning Westenergy Oy Ab årsrapport 2013 (på finska, pdf 766 kb)

Publicerad 06-10-2014 kl. 9.07, uppdaterad 04-04-2022 kl. 15.29