Tillstånd för markanvändning och byggande

Byggandet regleras av markanvändnings- och bygglagen. Närmare föreskrifter om byggande finns stadgade, eller kan stadgas i förordningar och i kommunernas byggnadsordningar. Varje kommun skall ha en byggnadsordning. Viktiga bestämmelser som ska beaktas vid byggande finns bl.a. i markanvändnings- och byggförordningen.

Eventuella planer kan också reglera byggandet på ett område i detalj. Planer som styr byggandet kan vara rättsverkande generalplaner eller detaljplaner, som också kan gälla strandområden.

Byggandet kan också regleras av landskapsplaner och regionplaner. För stränder som inte omfattas av någon plan finns särskilda bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen.

Man behöver bygglov för att få uppföra en byggnad. Innan man ansöker om bygglov kan också beslut om planeringsbehov och undantagslov förutsättas.

Publicerad 15-08-2013 kl. 9.50, uppdaterad 06-04-2022 kl. 11.47
Utgivare: