Kontaktpersoner och -uppgifter för transport av avfall

Kontaktuppgifter till tjänstemän som övervakar internationell transport av avfall på Finlands miljöcentral:

Behandling av tillstånd och allmänna ärenden gällande transport av avfall

 • överinspektör Katri Lautala tfn +358 295 251 807
 • överisnpektör Eeva Mäntymaa tfn +358 295 252 013
 • överinspektör Hannele Nikander tfn +358 295 251 456
 • överinspektör Emma Nurmi tfn +358 295 252 024
 • överinspektör Pirke Suoheimo tfn +358 295 251 663
 • SYKEs växel tfn +358 295 251 000

Allmän post gällande transport av avfall och anmälningar

 • wasteshipments(at)syke.fi

Transportdokument och övervakning av dessa

 • assistent Sinikka Holck tfn +358 295 251 178
 • movementdocwasteshipments(at)syke.fi
 • telefax +358 9 454 6030

Personlig e-post

 • fornamn.efternamn (at) syke.fi

Ansökan om avfallstransport per post:

 • Finlands miljöcentral / transport av avfall, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Kontaktorgan för EG-förordningen

 • tfs(at)syke.fi

Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter i andra EU-länder finns samlade på EU:s webbsidor

Publicerad 09-09-2013 kl. 12.55, uppdaterad 25-04-2022 kl. 15.52