Terrängtrafikbegränsningar i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida framförs brgränsningar av terrängtrafiken i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Områdets namn är länkat till kartsidan i som finns på webbplatsen Paikkatietoikkuna. Genom att klicka på objektet får du fram mer information.

Kommun Område Begränsning Beslut
       
Alavus Alavudenjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 15.11.1985
  Alavudenjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 15.11.1985
Korsholm Området utanför Vasa Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 15.4.1987
Kurikka Säläisjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.12.1980
  Kivi- ja Levalammen tekojärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.12.1980
Laihela Kivi- ja Levalammen tekojärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.12.1980
Lappo Voitilanjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 26.1.1981
  Kaaranmännikkö Körning med motordrivet fordon är förbjudet i terräng. 15.11.1985
Storkyro Kyro älv Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.5.1991
Seinäjoki Varrasjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.7.1990
  Martikkalanjärvi Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 1.12.1996
Vasa Området utanför Vasa Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.5.1991
 

Området utanför Vasa

Södra stadsfjärden

Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde.

Ändring av beslut enligt terrängtrafiklagen

18.3.1998

29.3.2016

  Kyro älv Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 1.12.1996
  Kyro älv Körning med motordrivet fordon är förbjudet på istäckt vattenområde. 31.8.1998
Vimpeli Vimpelinjoki Hastighetsbegränsning 1.11.1998
Publicerad 20-08-2014 kl. 15.29, uppdaterad 06-05-2019 kl. 9.56