Anmälan om sanering av förorenad mark

Sanering av mark och grundvatten på ett förorenat område och utnyttjande av marksubstanser som tagits i samband med sanering på täktområdet, eller bortskaffande av marksubstanserna för behandling annanstans, kan inledas genom en anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten, om saneringen inte kräver miljötillstånd enligt 4 kap. i miljöskyddslagen (527/2014).

Anmälan ska göras i tillräckligt god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Anmälan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen. I Helsingfors och Åbo lämnas anmälan in till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Anmälan kan göras på en blankett som laddas ner via länkarna nedan eller som en fritt formulerad anmälan enligt 24–25 § i förordningen om miljöskydd (713/2014).

Anmälningblankett och instruktioner

Publicerad 24-11-2014 kl. 14.06, uppdaterad 10-04-2019 kl. 12.07