MKB-projekt

I förteckningen på denna sida ser du de MKB-projekt som du kan påverka just nu. Högst uppe i förteckningen visas det senast publicerade projektet. Med hjälp av sökfunktionen kan du också titta på andra MKB-projekt.

Med sökfunktionen i högra spalten kan du avgränsa sökningarna:

  • I sökorden kan du fritt välja vilka sökord du använder. I slutet av ett sökord kan du använda tecknet *, dvs. en asterisk. Du kan söka böjningsformer eller sammansatta ord med en del av ett ord och en asterisk. Exempelvis med gruv* hittar du i materialet ord som gruvprojekt eller gruvdistrikt.
  • Som status för ett projekt kan du välja Påverka nu / Anhängig / Avslutad. Ikonen Påverka nu visas för de projekt där hörande pågår. Då kan invånare och organisationer framföra sin åsikt och myndigheter utlåtanden om projektet.
  • MKB-projekttypen kan du välja under ”Projekttyp”, t.ex. Djurhållning och fiskodling > hönserier (1a).
  • Kommun/Kommuner kan du välja genom att du går till ”Kommun” och väljer först landskap och därefter önskad kommun, t.ex. Södra Karelen och Villmanstrand.
  • Projekt hos en bestämd NTM-central / bestämda NTM-centraler hittar du under ”NTM-central”.

De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.