Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark, Karleby, Halso och 400 kV-kraftledningen för projektets elöverförning

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindparkens projektområde placeras i två delar i Karleby stads och Halsua kommuns område, cirka 9 kilometer från Halsua centrum mot nordnordost och cirka 16 kilometer från Ullava centraltätort mot sydost. Projektområdet gränsar delvis till Kaustby kommungräns. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 8 MW, kraftverkens planerade navhöjd är cirka 200 meter och rotorns diameter är cirka 200 meter och den totala höjden 300 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 400 kV:s luftledning. Ruttalternativen ligger i Karleby stads samt Halsua, Toholampi och Lestijärvi kommuners områden.

Projektalternativ

  • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: I projektområdet placeras högst 73 kraftverk. I området av Tuohimaa byggs 54 vindkraftverk och i området av Riutanmaa 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8 MW och den totala höjden 300 meter.
  • Alternativ ALT2: I projektområdet placeras högst 65 kraftverk. I området av Tuohimaa byggs 48 vindkraftverk och i området av Riutanmaa 17 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8 MW och den totala höjden 300 meter.

Elöverföringsalternativ

  • EALT1: En 20 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och den planerade elstationen i Ullava. I slutet av ledningsrutten finns alternativa rutter (EALT1a och EALT1b) beroende på var elstationen i Ullava placeras.
  • EALT2: En 10 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och elstationen i Raikonharju.
  • EALT3: En 35 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och den planerade elstationen i Eltoneva eller den planerade elstationen i Halsua: I början av ledningsrutten finns två olika ruttalternativ EALT3a och EALT3b.

Bedömningsprogram

Publicerad 24-06-2021 kl. 11.34, uppdaterad 04-10-2021 kl. 13.13