Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Projektområdet ligger i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, på den södra sidan av riksväg 8. Projektområdets areal är cirka 21,5 hektar.

I tillvrerkningen av syntetisk metan tas koldioxid tillvara från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Koldioxiden blandas med väte som har framställts med utsläppsfri vindkraft, varvid det uppstår syntetisk gasformig metan. Gasformig metan kondenseras till syntetisk metan som är slutprodukten. Syntetisk metan används som bränsle i den tunga trafiken och sjötrafiken.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: Framställning av syntetisk metan (cirka 15 000 t/a).

Bedömningsprogram

 


 

Publicerad 30-05-2022 kl. 14.09, uppdaterad 01-09-2022 kl. 17.24