Laine, havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Den havsbaserade vindkraftsparken Laine som OX2 Finland Oy planerar ligger i Bottniska viken i Finlands ekonomiska zon cirka 35 kilometer väster om Jakobstad, 29 kilometer från kusten. Havsvindkraftsparkens areal är cirka 450 km2 och djupet varierar mellan 18 och 70 meter. Vindkraftverkens totala höjd över havet är 270–370 m och enhetseffekten är mellan 15 och 25 MW. Den uppskattade årsproduktionen är cirka 11 TWh. Havsvindkraftsparken består av högst 150 vindkraftverk och elektriciteten som produceras förs till land via sjökablar.

På fastlandet sköts elöverföringen från havsvindkraftsparken med luftledningar och med jordkablar i närheten av platsen där ledningarna dras i land. I mån av möjlighet försöker man placera elöverföringssträckningarna parallellt med befintliga luftledningar. I projektet granskas dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar vätgasledningar från projektområdet till fastlandet.

Alternativ i bedömningen

Alternativ för genomförande av projektet

 • VE0: Projektet genomförs inte: den havsbaserade vindkraftsparken byggs inte.
 • VE1: På projektområdet placeras högst 150 kraftverk, vars totalhöjd varierar från 270 till högst 370 meter och effekten per kraftverk i intervallet 15–25 MW. Elöverföringen till fastlandet sker med sjökablar och på projektområdet byggs 2 större havselstationer eller flera mindre. Vindkraftverken ansluts Fingrids befintliga och planerade elnät i Nykarlebys eller Karlebys område, beroende på sjökabelsträckningen. Projektet fordrar koppling såväl till Sandåsens som Hirvisuos elstationer.

Alternativ för sjökabelsträckning:

 • MVE1a: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Kanäs i Nykarleby.
 • MVE1b: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Kalholmsviken i Nykarleby.
 • MVE2a: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Korsörsudden i Nykarleby.
 • MVE2b: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Brännskatagrundet i Nykarleby.
 • MVE3: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Pörkenäs/Nabba i Jakobstad.

Alternativ för elöverföringssträckningen på fastlandet:

 • SVE1a: Elöverföringssträckningen börjar vid Kanäs elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE1b: Elöverföringssträckningen börjar vid Kalholmsvikens elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE2a: Elöverföringssträckningen börjar vid Korsöruddens elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE2b: Elöverföringssträckningen börjar vid Brännskatagrundets elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE3a: Elöverföringssträckningen börjar vid Pörkenäs/Nabba elstation i Jakobstad och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo.
 • SVE3b: Elöverföringssträckningen börjar vid Pörkenäs/Nabba elstation i Jakobstad och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo (kortare).
 • SVE4: Elöverföringssträckningen börjar vid el/vätgasstationen i Jakobstads hamn och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo.

Alternativ för vätgasledning

 • VVE1: Vätgasledningsrutten börjar i havsvindkraftsparken och förs i land vid Kanäs i Nykarleby.
 • VVE2 och VVE3: Vätgasledningsrutterna, som också är möjliga elöverföringsvägar, utgår från havsvindkraftsparken, och tar en något annorlunda väg (VVE3 längre norrut) och går samman innan de förs i land i hamnen i Jakobstad.

Program för miljökonsekvensbedömning

 

 

 

 

Publicerad 13-09-2022 kl. 14.30, uppdaterad 22-12-2022 kl. 10.51