Kairineva och Peräneva vind- och solkraftspark, Halso och Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet är Neova Oy:s plan för en vind- och solkraftspark, som är belägen i Halso kommun och Karleby stad. Enligt den preliminära planen kan sträckningen för elöverföringen gå över områden i Halso, men även i Karleby och Kaustby. Projektområdets totala areal 2 260 hektar, varav ca 1 438 hektar ligger i Halso och 822 hektar i Karleby. Vind- och solkraftsparken skulle i huvudsak vara belägen på mark som ägs av privata markägare och Neova.

Alternativ i bedömningen

  • Alternativ ALT 0: Nya vindkraftverk eller solkraft byggs inte. Motsvarande elmängd produceras med andra metoder.
  • Alternativ ALT 1: I projektområdet byggs sammanlagt högst 21 nya vindkraftverk, varav högst 14 i Kairineva i Halso och 7 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av två områden för solkraft (områden A + B) i projektområdet.
  • Alternativ ALT 2a: I projektområdet byggs sammanlagt högst 19 nya vindkraftverk, varav högst 13 i Kairineva i Halso och 6 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av två områden för solkraft (områden A + B samt områden som frigörs från vindkraften i Halso, med undantag av skogbevuxna områden) i projektområdet.
  • Alternativ ALT 2b: I projektområdet byggs sammanlagt högst 19 nya vindkraftverk, varav högst 13 i Kairineva i Halso och 6 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av ett område för solkraft (område A) i projektområdet.

Elöverföringsalternativ som bedöms

  • Alternativ ALT A: En kraftledning byggs på WPD Finland Oy:s projektområde i Tuohimaa-Riutanmaa, därifrån elöverföringen sker med en 400 kV samlingsledning till stamnätet.
  • Alternativ ALT B: En kraftledningsanslutning byggs till Fingrid Oyj:s kraftledning (400 kV + 110 kV) som planeras i Jylkkä-Alajärvi, om dess östra sträckningsalternativ förverkligas.
  • Alternativ ALT C: En kraftledningsanslutning byggs till Fingrid Oyj:s kraftledning (400 kV + 110 kV) som planeras i Jylkkä-Alajärvi, om dess västra sträckningsalternativ förverkligas.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 23-08-2022 kl. 11.31, uppdaterad 31-10-2022 kl. 10.51