Batterimaterialfabrik i Vasa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Johnson Matthey har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) för en batterimaterialfabrik i Vasa. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Enligt planerna ska fabriken byggas i området av Långskogen på en fastighet som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Tomtens storlek är cirka 51 hektar. Den första etappen av investeringen kommer att behöva cirka 35 hektar mark.

Fabrikens huvudsakliga slutprodukt är katodmaterial (cathode active material, CAM), som marknadsförs som eLNO®, som används i batterier för nya generationens elbilar. Den bedömda planerade produktionskapaciteten är 30 000 ton per år. Fabrikstomten möjliggör dock en utökning av produktionen till 120 000 ton/år.

Produktionsprocessen består av två väsentliga steg. I det första skedet produceras pCAM (prekursor, precursor cathodic active material), som är en blandning av metallhydroxider och natriumsulfat som biprodukt. Produktionen av katodiskt aktivt material (CAM) involverar homogenisering, kalcinering, avvattning, malning och packning före leverans. Båda processfaserna kräver olika kemikalier som råvaror, varav flera klassificeras som farliga kemikalier.

Projektialternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: i projektet byggs en fabrik i Långskogens område i Vasa.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 10-06-2021 kl. 14.14, uppdaterad 16-09-2021 kl. 9.38