MKB-beslut- Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På grund av webbreformen finns bara en del av besluten om miljökonsekvensbedömning i internet. På våra sidor finns MKB-beslut som har fattats åren 2006-2009 och de beslut som har fattats efter 1.4.2013. Alla NTM-centralen i Södra Österbottens MKB-beslut kommer att finnas på denna sida före slutet av året.

Beslut som har fattats efter 1.4.2013

 

Djurhållning och fiskodling

Tagande och behandling av naturresurser

Vattendragsbyggande och -reglering

Metallindustri

Skogsindustri

Kemisk industri

Energiproduktion

 Energi och materialöverföring samt lagring

Trafik

Vattentjänster

Avfallshantering

 

Beslut som har fattats 1.1.2010-31.3.2013

 

Djurhållning

 Energi och materialöverföring samt lagring

Energiproduktion

Tagande och behandling av naturresurser

Vattendragsbyggande och -reglering

Enskilda fall

Beslut som har fattats före år 2010

 

Djurhållning

Energiproduktion

  Kemisk industri och tillverkning av mineralprodukter

Vattendragsbyggande och -reglering

Avfallshantering

Enskilda fall

Publicerad 01-08-2013 kl. 0.00, uppdaterad 20-11-2019 kl. 13.59