Gå till innehållet

Finlands marina informationsportal öppnas

Pressmeddelande 2.4.2020 Finlands miljöcentral
Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

© Ilkka Lastumäki / SYKE

Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år

Pressmeddelanden 31.3.2020 Finlands miljöcentral
Under havsforskningsfartyget Arandas vinterobservationsresa i månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av januari fram till i nivå med Hangö blivit omblandad ända ned till 100 meters djup. Uppblandningen var ovanligt kraftig jämfört med den genomsnittliga situationen under denna tidpunkt. Detta visade sig i alla uppmätta vattenkvalitetsegenskaper: temperatur, salthalt, syrehalt och näringshalter.

aktuellt från miljöministeriet

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Åtgärderna efter coronavirusepidemin ska stödja omställningen till ett klimatneutralt samhälle

1.4.2020
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde onsdagen den 1 april för att diskutera de ekonomiska åtgärder som ska vidtas efter coronavirusepidemin och åtgärdshelheten för en rättvis omställning.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

Finlands marina informationsportal öppnas

2.4.2020
Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Bostadslösheten minskade redan för sjunde året i rad

3.3.2020
I slutet av år 2019 fanns det i Finland 4 600 ensamboende bostadslösa, vilket är 280 färre än år 2018. Antalet långtidsbostadslösa har minskat från år 2010 med över 3 000 bostadslösa till under tusen år 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.