Gå till innehållet

Utredning: Bostäderna är tryggare, sundare, miljövänligare – och mindre – än förr (ym.fi)

© Riku Lumiaro

Pressmeddelande 15.9.2021 Miljöministeriet
Teknologiska forskningscentralen VTT utredde hur de nya bostäderna har förändrats på 15 år. I dag är bostäderna tryggare, sundare och energieffektivare. Man har byggt små bostäder och på så sätt har man svarat på den ökade efterfrågan, men när bostäderna är mindre är det allt svårare att bygga om dem efter olika behov.

Understöd

Företag och forskning erbjuds 40 miljoner euro för utveckling av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön – den första utlysningen av finansiering i gång (ym.fi)
Miljöministeriet och Business Finland har startat Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Genom programmet stöds finländska företag och forskningsorganisationer med sammanlagt 40 miljoner euro 2021–2023 för att främja koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Ansökan om finansiering som beviljas 2021 ska lämnas in senast den 15 oktober 2021 och ansökan om finansiering för 2022 senast den 31 mars 2022.

Miljöministeriet beviljar stöd för klimatarbetet i landskapen ‒ understöd kan nu sökas (ym.fi)
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar utlyser understöd för landskapens klimatprojekt som stöder klimatarbetet i kommunerna. Ansökningstiden är 16.8.–1.10.2021. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 1,5 miljoner euro i understöd.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

By i Österbotten

Den internationella landskapsdagen firas den 20 oktober - delta i fotokampanjen eller fototävlingen

06-09-2021
I oktober firar vi den internationella landskapsdagen. I Finland firas den likt tidigare år med en fototävling som är öppen för alla, guidade landskapspromenader, samt med en fotokampanj som startar redan idag.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

06-05-2021
Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.