1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Maankuivatus ja ojitus
Sisältösivu | Julkaistu: 1.7.2014

Maankuivatuksen ja ojituksen sivut ovat siirtymässä vesi.fi -sivustolle. Löydät aihealueen päivittyvät sivut seuraavista linkeistä: Maatalousmaan kuivatus (vesi.fi) Luonnonmukaiset me...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus
Jätteiden keräys ja kuljetus Suomen sisällä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2022

Jätteitä kerätään niiden tuottajilta ja syntypaikoilta ja kuljetetaan sekä välitetään sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä. Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla, väl...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Jätteiden keräys ja kuljetus Suomen sisällä
Valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 5.2.2018

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen no...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta
Pienet vesirakennustyöt
Sisältösivu | Julkaistu: 4.1.2018

Pienillä vesirakennustöillä tarkoitetaan pienimuotoisia hankkeita vesistössä tai vesistön läheisyydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten putkien ja johtojen asentaminen vesistöön, vesialueen ...

Vesi > Vesien käyttö > Pienet vesirakennustyöt
Helmi-ohjelma
Sisältösivu | Julkaistu: 20.4.2021

Ajankohtaista Uutinen 30.9.2022:  Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin – heikentynyttä luontoa on tänäkin vuonna hoidettu tuhansia hehtaareja (ym.fi) Helmi-elinympäristöoh...

Luonto > Helmi-ohjelma
Rannan ruoppaus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Vedenalaisen kallion louhinta ei ole ruoppausta, ja louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston (AVI)...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Rannan ruoppaus
Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2013

Maastoliikenne Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä (esim. moottor...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle
Vesiliikenne
Sisältösivu | Julkaistu: 1.6.2020

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne
Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Maastoliikennelain (1710/95) 28 §:n mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla (moottorikelkka, mönkijä/nelipyörä, auto) maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen
Alueellista ympäristötietoa
Sisältösivu | Julkaistu: 23.3.2022

Ymparisto.fi-palvelussa on tarjolla myös alueellista ympäristötietoa. Klikkaamalla vasemmalta haluamasi alueen nimeä löydät listan alueellista tietoa sisältävistä sivuista. Sivujen sisältö on pääosin...

Alueellista ympäristötietoa
Peruskuivatus
Sisältösivu | Julkaistu: 4.6.2015

Maankuivatus jaetaan yleisesti peruskuivatukseen ja paikalliskuivatukseen. Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi suoritettavaa valtaojien kaivua ja perkausta, pienehköjä pengerryksiä s...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus > Peruskuivatus
Keinopesäohjeet
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2013

Pölyttäjähyönteisiä auttamaan Maatalouden muutoksessa kolopesivien myrkkypistiäisten "asuntopula" on pahentunut koko ajan. Hirsirakentamisen ja puuaitojen tilalla on nykyään betonia ja......

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Keinopesäohjeet
Valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Vesilain ja sen perusteella annettujen lupien sekä lupamääräysten noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Yk...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Valvonta
Rannan muokkaus ja uimarannan parantaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2013

Ilman aluehallintoviraston (AVI) lupaa tonttiin kuuluvaa maa-aluetta ei saa suurentaa täyttämällä vesialuetta. Pienimuotoinen käyttörannan muokkaus ja uimarannan peittäminen hiekalla on yleensä mahdo...

Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Rannan muokkaus ja uimarannan parantaminen
Ojitustoimitus
Sisältösivu | Julkaistu: 4.11.2013

Laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Toimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Vesilain muk...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus > Ojitustoimitus
Kalankasvatus
Sisältösivu | Julkaistu: 26.9.2013

Kalankasvatuksen osuus Manner-Suomen ihmistoiminnoista aiheutuvasta fosforikuormituksesta on runsas prosentti ja typpikuormituksesta runsas puoli prosenttia. Kalankasvatuksen typpi- ja fosforikuormit...

Vesi > Vesiensuojelu > Kalankasvatus
Metsätalous
Sisältösivu | Julkaistu: 3.8.2015

Metsätalouden osuus ihmistoiminnan aiheuttamasta vesistöjen ravinnekuormituksesta on noin 6 % fosforipäästöistä ja 5 % typpipäästöistä. Merkittävintä haittaa aiheutuu lisääntyneestä kiintoaineen h...

Vesi > Vesiensuojelu > Metsätalous
Maastoliikenne
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2014

Tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voidaan kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö tai käyttöä voidaan rajoittaa. Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne
Valtion vesirakenteet
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2013

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) huolehtivat valtion hallinnassa olevista vesistöhankkeista ja -rakenteista sekä niiden ylläpidosta ja kehittämisestä omalla alueellaan. ...

Vesi > Vesien käyttö > Valtion vesirakenteet
Pilaantuneet maa-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2014

ELY-keskukset tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista. Päätöksissä annetaan määräyksiä siitä, kuinka puhdistaminen tulee toteut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet

1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle