Lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Keskeisimmät vesitalousasioihin liittyvät säädökset ovat vuonna 2012 voimaan tulleet vesilaki ja valtioneuvoston asetus vesitalousasioista. Ne määrittelevät yleiset oikeudet ja velvollisuudet vesien ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Lainsäädäntö