Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Pakkanen voi aiheuttaa hyydetulvia (3.12.)

Pakkasen kiristyessä koko Suomessa vedenpinnat jatkavat pääosin laskuaan, mutta jääkannettomilla jokiosuuksilla hyydetulvat ovat mahdollisia. Hyyde on jo nostanut vedenpintoja paikallisesti Etelä-Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella sekä Kymijoella. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Suomen etelä- ja keskiosien vesistöt jäätymässä, jäätymisvaiheessa jään paksuus vaihtelee huomattavasti (1.12.)

Marraskuun 30. päivän mittauksissa eteläisen ja keskisen Suomen sisämaan jäänpaksuuden havaintopaikoilla jäänpaksuus voitiin turvallisesti mitata vain muutamilla paikoilla, ja näillä jäänpaksuus oli 10 cm:n tuntumassa. Esimerkiksi Espoon Pitkäjärvi, Muroleen Palovesi, Konneveden Näreselkä olivat juuri jäätyneet, ja Lappajärvellä sekä Pielisellä jäätä esiintyi, mutta jäänpaksuusmittausta ei voitu tehdä. Pohjois-Pohjanmaan Tyräjärven havaintopaikalla jäänpaksuus oli 16 cm ja se oli muodostunut pelkästään kantavasta teräsjäästä. Samoin Kuusamon Muojärvellä 23 cm:n vahvuinen jääpeite oli kokonaan teräsjäätä. Lapissa jäänpaksuus vaihteli havaintopaikoilla 25 cm:n tuntumassa, ja jääpeitteen paksuus oli lähellä ajankohdan keskimääräistä paksuutta. Poikkeuksena oli Kilpisjärvi, minkä jäänpaksuus (17 cm) oli yli 5 cm keskimääräistä ohuempaa. Lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

Pohjaveden pinnat ajankohdan keskiarvoissa tai niitä ylempänä suurimmassa osassa maata (2.12.)

Pohjaveden pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–65 cm niiden yläpuolella suurimmassa osassa maata. Pinnat ovat korkealla etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun pohjoisosassa. Ahvenanmaalla, Suomenselän eteläosassa ja Etelä-Karjalassa esiintyy paikoin 10–30 cm ajankohdan keskiarvot alittavia pinnankorkeuksia. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 3.12.2021 klo 14.01