Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Vähäsateinen sää laskee jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 27.9.)

Rannikon jokien vedenkorkeudet laskevat lähipäivinä sateiden jäädessä sääennusteiden mukaan vähäisiksi. Viime viikon sateet saivat länsi- ja etelärannikolla jokien virtaamat paikoin hienoiseen kasvuun.

Koillismaan ja osin Kainuun alueella luonnontilaiset järvet ovat ajankohtaan nähden korkealla elo-syyskuun runsaiden sateiden johdosta. Suomenselän alueella ja osassa Lappia järvien vedenkorkeudet ovat tavallista alempana. Muualla maassa vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoja.

Etelä- ja Lounais-Suomi (23.9.)

Loppuviikon sateet saavat Etelä- ja Lounais-Suomen jokien pinnat hienoiseen nousuun. Esni viikon alkupuolella sateet jäävät vähiin ja vedenkorkeudet laskevat.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen paikoin keskimääräistä korkeammalla elokuun loppupuolen sateista, mutta jatkavat laskuaan. Säännöstellyt järvet ovat pääosin lähellä ajankohdan tyypillisiä tasojaan.

Vuoksen vesistö ja Kaakkois-Suomi (22.9.)

Vuoksen vesistössä syyskuu on ollut tavallista vähäsateisempi. Suurista järvistä Saimaan ja Pielisen ennustetaan laskevan lokakussa hieman tavallista alemmas. Kallavesi nousi elokuun runsaiden sateiden johdosta ajankohdan keskitason yläpuolelle, mutta vedenkorkeuden ennustetaan laskevan lähiviikkoina takaisin ajankohdan keskitason tuntumaan.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (27.9.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Viimeisimmän kolmen kuukauden sadesumma alueella on ollut vuodenaikaan nähden tavaonomainen.

Päijänteen pinta on joitakin senttejä ajankohdan mediaanitason alapuolella ja hitaassa laskussa. Ennusteen mukaan vuodenajalle tyypillinen lasku jatkuu lokakuun loppupuolelle saakka. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen virtaama ovat vuodenajalle tyypillisissä lukemissa, eikä suuria muutoksia ole odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Konneveden ja Pielavesi-Nilakan pinnat ovat ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa. Keiteleen vedenkorkeus on runsaat 5 cm syyskuun lopun pitkän aikavälin mediaanin alapuolella. Järvien pinnankorkeudet pysynevät lokakuun lopulle asti varsin lähellä nykyisiä tasojaan. Myös Mäntyharjun reitin suurimpien järvien Puulan ja Vuohijärven vedenkorkeudet ovat vuodenajalle tyypillisiä eikä tilanteen ennusteta lähiviikkoina oleellisesti muuttuvan.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (27.9.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä ja ajankohdalle tavanomaisia, ja pysyvät lähipäivinä vähäsateisen sään vuoksi nykyisellään. Luonnontilaisista järvistä Längelmäveden reitin järvien vedenkorkeudet ovat noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, ja ne pysyvät keskimääräistä korkeammalla koko syksyn ajan. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat ajankohdalle tavanomaisia, ja järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisillä tasoilla tai hieman keskimääräistä korkeammalla. Lähipäiville ei ennusteta merkittäviä muutoksia vesitilanteeseen.

Pohjanmaa (27.9.)

Suomenselällä maaperä on edelleen varsin kuivaa ja järvien pinnat tavanomaista alempana. Patanan tekojärven pinta Perhonjoella on metrin ja Alajärven 20 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Muualla Pohjanmaalla Iijokea lukuunottamatta vesitilanne on ajankohdalle tyypillinen. Lähipäivinä pinnat laskevat tai pysyvät nykytasollaan.

Iijoen alueella vedenpinnat ovat vielä keskimääräistä korkeammalla syyskuun alun sateiden jäljiltä, tosin Siuruanjoki ja Livojoki ovat laskeneet jo keskimääräiselle tasolle. Raasakan virtaama on ajankohtaan nähden suuri, mutta laskussa. Pudasjärvi on metrin, Jongunjärvi 50 cm tavanomaista korkeammalla, mutta nekin ovat laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 20-25 m3/s.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (24.9.)

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Syyskuun puoliväli oli sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä nosti paikoin järvien pintoja. Nyt vedenkorkeudet ovat kääntymässä hitaaseen laskuun. Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat vielä hieman koholla verrattuna ajankohdan keskimääräisiin tasoihin. Luonnontilaiset järvien vedenkorkeudet eivät juuri laske ennusteen mukaan syyskuun lopun aikana.
 
Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat koholla syyskuun puolivälin runsaiden sateiden takia. Järvien pinnat ovat ajankohdan tyypillistä korkeutta ylempänä ja niiden odotetaan pysyvän korkealla loppusyksyn puolelle.

Lappi (21.9.)

Lapissa jokien virtaamat ovat kasvaneet lähelle tyypillistä syystasoa. Tälle viikolle on ennustettu vähäisiä sateita, joten virtaamat eivät juuri muutu lähipäivinä. Suurimpien järvien Inarijärven, Kemijärven, Lokan ja Porttipahdan vedenkorkeudet ovat ajankohdalle tyypillisillä tasoilla, eikä suuria muutoksia ole odotettavissa.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 27.9.2021 klo 15.15