Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat ajankohdan keskiarvoissa tai niitä ylempänä suurimmassa osassa maata (2.12.)

Pohjaveden pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai niiden yläpuolella suurimmassa osassa maata syyssateiden täydennettyä pohjavesivarantoja. Maan pohjoisosan suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat 10–50 cm ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Pohjoisen pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat pääosin keskiarvojen tuntumassa tai 10–65 cm niitä ylempänä. Pinnat ovat korkealla etenkin Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuun pohjoisosassa. 

Maan etelä- ja keskiosien suurissa ja keskisuurissa muodostumissa pohjaveden pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm niiden yläpuolella. Pienten esiintymien pinnat ovat monin paikoin lähellä keskimääräistä tai 10–35 cm sitä korkeammalla, mutta Ahvenanmaalla, Suomenselän eteläosassa ja Etelä-Karjalassa esiintyy paikoin 10–30 cm ajankohdan keskiarvot alittavia pinnankorkeuksia.

Talvella pohjaveden pinnat tyypillisesti laskevat, koska sade tulee lumena ja routa estää veden imeytymistä maaperään. Lapissa pohjaveden pinnat ovat jo talviseen tapaan kääntyneet laskuun.

Maankosteustilanne ei marraskuun aikana juurikaan muuttunut. Maankosteus on korkealla tasolla suuressa osassa maata ja etenkin etelärannikon tuntumassa. Sisämaassa, muun muassa Lapissa ja maan keskiosassa, maankosteus on paikoin normaalilla tasolla. Ennusteiden mukaan maankosteustilanne pysyy melko samankaltaisena loppuvuoden ajan. Talvisin maavesi tyypillisesti jäätyy muodostaen routaa, jota esiintyykin jo suuressa osassa maata.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 2.12.2021 klo 20.32, päivitetty 2.12.2021 klo 20.36