Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat vielä paikoin kesän jäljiltä keskimääräistä alempana (18.10.)

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai niiden yläpuolella. Keskiarvoja matalampia pinnankorkeuksia esiintyy paikoin maan itäosassa ja Suomenselällä sekä Ahvenanmaalla. Suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm niitä korkeammalla. Keskisuurissa muodostumissa pinnat ovat yleisesti keskimääräisellä tasolla tai 10–30 cm keskiarvojen ylä- tai alapuolella. Nopeammin ja voimakkaammin säätilan muutoksiin reagoivissa pienissä pohjavesiesiintymissä on eniten paikallista vaihtelua pinnankorkeuksissa. Niissä pinnat ovat monin paikoin lähellä ajankohdan keskiarvoja, 10–50 cm keskiarvoja korkeammalla tai 10–40 cm keskiarvoja matalammalla. Syyssateet tyypillisesti täydentävät pohjavesivarantoja ja nostavat pintoja, kunnes pohjaveden muodostuminen vähitellen pysähtyy pysyvän talven alkaessa ja routakerroksen muodostuttua.

Maankosteus on lisääntynyt syksyn aikana, ja tällä hetkellä maa on märkä suuressa osassa maata. Märimmät alueet sijaitsevat rannikolla sekä maan pohjoisosassa. Sisämaassa maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Lapissa maankosteustilanne on monin paikoin vielä normaalilla tasolla. Ennusteiden mukaan maankosteus lisääntyy loppusyksyn ajan.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 18.10.2021 klo 19.11, päivitetty 18.10.2021 klo 19.11