Kalavesien kunnostus ja hoito

Kalavesien hoidon keskeisinä tavoitteina ovat kalavarojen kestävä käyttö ja kalojen luontaisen lisääntymisen turvaaminen. Yleisimpiä hoitomenetelmiä ovat kalastuksen ohjaus- ja säätelytoimenpiteet, kalataloudelliset kunnostukset ja istutukset. Kalavesien kunnostuksella tähdätään kalojen elinolosuhteiden parantamiseen ja kalaston luontaisen tilan palauttamiseen.

Kalavesien hoidon suunnittelu

Kun suunnittelet kalaveden hoitoa tai tarvitset neuvoja, ota yhteyttä paikalliseen kalatalousneuvontaan. Vesialueen omistaja ja kalatalousalue voivat yhteistyössä kalatalousneuvonnan kanssa tuottaa tietoa alueen kalakannoista. Erilaisista hoitotoimenpiteistä löydät tietoa alta.

Hoitokalastus

Kalastuksen painottuessa liikaa petokaloihin, kuten kuhaan, voi järven kalaston rakenne muuttua merkittävästi ja etenkin rehevästä järvestä kehittyä särkikalavaltaisempi. Hoitokalastukseksi kutsutaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta, millä pyritään palauttamaan kalaston rakenne normaalimmaksi ja samalla parantamaan vedenlaatua. Lue lisää:

Kalojen vaellusyhteyden palauttaminen

Padot ja monet vesistörakenteet, kuten väärin asennetut tierummut, estävät tai heikentävät kalojen ja muiden vesieliöiden kulkua joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen. Vaellusesteitä arvioidaan olevan koko Suomessa kymmeniätuhansia. Jos vaellusestettä ei voida poistaa, kalojen kulkua voidaan parantaa kalateiden avulla.

Käy tutustumassa missä esteitä on SYKEn karttapalvelusta (tässä noin 700) ja ole mukana vaikuttamassa ilmoittamalla vaellusesteistä kansalaishavainnot -palvelussa.

Kalojen elinympäristökunnostukset

Elinympäristökunnostuksissa tavoitteena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen kantojen vahvistaminen ja palauttaminen. Virtavesien kunnostukessa  parannetaan myös rapukantoja sekä soraikkoja kutualustana käyttäviä salakka- ja nahkiaiskantoja. Kunnostustoimenpiteitä ovat kutupaikan luominen soralla, virtausnopeuden vaihtelun lisääminen kivillä ja puuaineksen lisääminen. Lue lisää:

Fladojen ja kluuvijärvien kalataloudellinen kunnostaminen 

Rannikolla maankohoamisesta muodostuneet jokisuistot, matalat suojaisat merenlahdet sekä fladat ja kluuvijärvet, toimivat tärkeinä lisääntymisalueina kevätkutuisille talouskalalajeille, kuten ahvenelle, kuhalle ja hauelle. Merikutuiselle siialle tärkeitä ovat puolestaan hiekka- ja sorapohjat. Näille rannikon alueille kohdistuu suuri määrä ihmistoimintojen aiheuttamia paineita. Lue lisää

Ole mukana tärkeässä työssä

Vaikuta tarkkailemalla ja ilmoita

Osallistu ja ilmoittaudu talkookunnostuksiin! Katso tästä talkookalenterit

 

Julkaistu 29.11.2019 klo 8.51, päivitetty 15.10.2020 klo 11.22