Järvien kunnostus

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia Suomen järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Tehokkaillakaan kunnostustoimilla ei saada pysyviä vaikutuksia aikaiseksi, jos järveen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on liian suuri eikä ulkoista kuormitusta vähennetä. Kunnostustoimet eivät siis koske ainoastaan kohdejärveä vaan ulottuvat useimmiten sen koko valuma-alueelle. Järven kunnostamisesta kerrotaan näillä sivuilla. Vasemman palstan linkkien takaa löydät tietoa hankkeen eri vaiheista.

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkostoon voi liittyä osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto.

Verkoston sivuilta löydät mm. kaikkien vapaassa käytössä olevat  opetusmateriaali järvien kunnostuksesta, kunnostusaiheisia julkaisuja sekä linkkejä kunnostusmenetelmistä kertoviin videoihin. 

  • ,

Valtakunnallinen levätiedotus toimii Järvi-meriwikissä

Järven kunnostus
 
Julkaistu 28.11.2019 klo 10.10, päivitetty 10.7.2020 klo 12.48