Osallistuminen vesienhoitoon - Häme

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen.

Hämeessä toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia sidosryhmiä, joita ovat mm. kunnat, maakuntien liitot, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä vesihuollon toimijat, vesialueiden omistajat, ympäristöjärjestöt ja vesistöjen käyttäjät.

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän työssä keskitytään vuosina 2021–2023 jo hyväksyttyjen vesienhoito­suunnitelmien ja Hämeen vesienhoidon toimen­pideohjelman toimeenpanoon, toimenpiteiden edistämiseen ja niiden toteutuksen seurantaan. Lisäksi yhteistyöryhmällä on keskeinen rooli seuraavan suunnittelu­kauden eli vuoteen 2027 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman valmistelussa.

Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Yhteistyöryhmän kokousten muistiot 2022

Yhteistyöryhmän kokousten muistiot 2021

 

Jokainen voi osallistua

Myös muilla toimijoilla ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa vesiensuojeluun ja -hoitoon ottamalla eri valmisteluvaiheissa kantaa vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen sekä vesisenhoidon toteutukseen. Kaikista keskeisistä suunnitteluvaiheista järjestetään kuulemiset, joita myös laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Vesien tila koskettaa meitä kaikkia.

Julkaistu 20.2.2014 klo 11.26, päivitetty 5.7.2022 klo 15.16

Julkaisija: