Ojitustoimitus

Laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Toimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Vesilain mukaan ojitustoimitus on pidettävä, jos

  • ojituksella poistetaan tai pienennetään tulva-aluetta,
  • ojituksella muutetaan huomattavasti vesien virtaamissuuntaa,
  • oja on tehtävä maantien, kaapelin tai eräiden muiden vastaavien rakenteiden alitse eikä rakenteen omistaja tähän suostu,
  • hyödynsaajia on vähintään kolme, eivätkä he pysty sopimaan yhteisestä ojituksesta,
  • ojitustoimituksessa aiemmin päätettyä suunnitelmaa muutetaan,
  • kyse on ojitusyhteisön perustamisesta tai purkamisesta tai
  • kyse on ojitusyhteisön jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toimituksessa käsitellään ojitusta koskeva suunnitelma ja sen toteuttamisedellytykset, laaditaan kustannusarvio ja päätetään kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Toimituksessa määrätään myös mahdollisten vahinkojen korvaamisesta tai toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi.

Maanomistajien muodostama ojitusyhteisö

Yhteisen ojituksen toimeenpanoa ja kunnossapitoa varten on tavallisesti perustettava maanomistajien muodostama ojitusyhteisö. Yhteisö perustetaan joko ojitustoimituksessa tai aluehallintoviraston myöntämän luvan yhteydessä. Ojitusyhteisön säännöt vahvistaa aina viranomainen eli aluehallintovirasto tai ojitusasian käsittelevä toimitusmies ojitustoimituksen päätöksellä.

Ojitusyhteisö voidaan purkaa ojitustoimituksen päätöksellä. Ennen purkamista yhteisön on saatettava ojat pääosin luonnontilaisen kaltaiseen tilaan.

Aiemmin perustettuja ojitusyhteisöjä voi tarkastella karttapalvelusta, katso lisää tietoa:

Lomakkeet

Vireillä olevat ojitustoimitukset

Jos alla oleva lista on tyhjä, Suomessa ei ole meneillään yhtään ojitustoimitusta.

Grundtorrläggning av Sundbäcken med bigrenar, Oravais by, Vörå kommun (till påseende 20.9-12.10.2022)

Grundtorrläggning av Mosautfallet och Storhagadiket med sidogrenar, Ytteresse by, Pedersöre kommun (till påseende 9.9-3.10.2022)

Renstrandsträsketin lasku-uoman peruskuivatus, Porvoo (nähtävillä 5.9.-13.10.2022)

Julkaistu 28.8.2013 klo 14.42, päivitetty 20.9.2022 klo 12.51
Aihealue:
Julkaisija: