Tutkijat tiivistävät yhteistyötä – kansalaishavainnot Saharan hiekkapölystä sekä lumesta ja jäästä kerätään yhteen tietokantaan

Uutinen 31.3.2022 klo 11.55
Koululuokka harjoittelee lumihavaintojen tekemistä Rovaniemellä 25.2.2022. © Kuva: Philip Burgess

Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Arktinen keskus tiivistävät yhteistyötä kansalaishavaintojen keräämisessä. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaintonsa lumesta, jäästä ja Saharan hiekkapölystä nyt samassa verkkopalvelussa. 

QR-koodi Saharan hiekkapöly-, lumi- ja jäähavaintojen ilmoittamiseen

Havainnot voi ilmoittaa helposti verkkosivulla tai skannaamalla QR-koodin. Kansalaishavaintoja voidaan hyödyntää paremmin ja nopeammin, kun tiedot tallentuvat yhteen tietokantaan.

Kansalaisilta saadut havainnot täydentävät viranomaisten seuranta-aineistoa tutkijoille. Havainnot myös antavat havaitsijalle itselleen mahdollisuuden seurata oman alueensa tilannetta ja pitkän ajan kehitystä.

Ilmoita havainnot Saharan hiekasta palvelussa, lähetä näyte Ilmatieteen laitokselle

Saharan hiekan havaintopaikan voi merkitä verkkosivun kartalle ja valita tiedoksi lumipeitteen värin “oranssi/keltainen (pölyn värjäämä lumi)”.

Kansalaisten keräämät Saharan hiekkapölynäytteet pyydetään lähettämään jatkossakin Ilmatieteen laitokselle ohjeen mukaisesti kerättynä jatkotutkimuksia varten. Näyte voidaan kerätä helpoiten lumi-, jää- tai sadantanäytteestä tavalliseen astiaan, jossa näyte sulatetaan ja näytteen vesi joko haihdutetaan tai suodatetaan pois.

Näytteen mukaan on liitettävä tieto näytteenkeruuajankohdasta ja paikasta. Myös muita tietoja pölyhavainnoista voi lähettää näytteen mukana. Tiedot siitä, miten näyte on kerätty ja minkälaisesta paikasta sekä näytteenlähettäjän yhteystiedot ovat arvokkaita näytteiden jatkotutkimusten kannalta.

Hiekkaa sisältävä luminäyte sulatetaan ja näytteen vesi joko haihdutetaan tai suodatetaan pois. Kuiva näyte lähetetään tietojen kera Ilmatieteen laitokselle.

Ilmatieteen laitoksen Saharan hiekkaa kansalaistiede-projektin etenemisestä, uusista Saharan hiekan tapauksista ja näytteiden keräämisestä kerrotaan myös Saharan hiekkaa -uutiskirjeessä.
Tilaa Saharan hiekkaa -uutiskirje.

Kansalaishavaintojen avulla lumihavaintojen kattavuus kasvaa

Kansalaishavaintoja kerätään myös Arktisen keskuksen vetämässä CHARTER-hankkeessa. Lumen päälle satava vesi ja lumipeitteen jääkerrokset ovat hankkeessa erityisen kiinnostuksen kohteena. Jäiset kerrokset lumipeitteessä vaikuttavat kasvien talvehtimisoloihin ja vaikeuttavat eläinten kaivautumista lumen läpi. Tällä on merkitystä myös pohjoisen elinkeinoille, etenkin poronhoidolle.

Lumipeitteen kerrosrakenne ja jääkerrokset havaitaan paikan päällä tehtävien lumikuoppien avulla. Lumikuoppamittauksia tehdään kuitenkin vain vähän, ja avointa havaintoaineistoa on huonosti saatavilla. Kansalaishavainnot ovat siksi tärkeitä.
Lisätietoa lumihavainnoista ja mittausohjeet löytyvät hankkeen verkkosivustolta.

Yksinkertaisia havaintoja lumipeitteestä voi lähettää myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämässä Talviseuranta-palvelussa.

Lisätietoja:

Lumen ja Saharan pöly lumessa -projektin kansalaishavaintojen koordinointiryhmän jäsenet

SYKE
Erikoissuunnittelija Timo Pyhälahti, etunimi.sukunimi@syke.fi
Erikoistutkija Kirsikka Heinilä, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ilmatieteen laitos
Vanhempi tutkija Outi Meinander, Aerosolit ja ilmasto -ryhmä, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Postiosoite: Ilmatieteen laitos, Outi Meinander, PL 503, 00101 Helsinki

Arktinen keskus
Tutkija Sirpa Rasmus, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tutkija Leena Leppänen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

QR-koodi Saharan hiekkapöly-, lumi- ja jäähavaintojen ilmoittamiseksi

QR-koodi Saharan hiekkapöly-, lumi- ja jäähavaintojen ilmoittamiseksi