Viranomaisten toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Tulvan uhatessa ja tulvan aikana pyritään monin keinoin estämään sekä vähentämään tulvasta aiheutuvia vahinkoja. Tulvia voidaan ennustaa vesistömalleilla, joiden avulla jokien virtaamien suuruuden ja järvien vedenkorkeuksien kehittymistä voidaan arvioida. Mallien avulla saatavat tulvaennusteet ovat erittäin tärkeitä riskienhallinnan apuvälineitä.

Toiminta tulvan uhatessa

Tulvan uhatessa viranomaiset pyrkivät tiedottamaan tulvariskistä ja rakentamaan tilapäisiä tulvasuojelurakenteita. Tärkeitä ovat myös erilaiset vesistöissä suoritettavat toimenpiteet kuten poikkeusjuoksutukset, tulvavesien pidättäminen, hyytöpatojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen sekä jääpatojen hajottaminen.

Toiminta tulvatilanteessa

Itse tulvatilanteessa tehokas tiedottaminen vaaroista on edelleen tärkeää. Tämän lisäksi korostuvat erilaiset pelastustoimenpiteet kuten väestön evakuointi ja kohteiden suojaaminen esimerkiksi hiekkasäkeillä. Alla olevassa taulukossa näkyvät eri viranomaisten vastuut tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa.

Viranomaisten vastuut

Viranomaisten vastuut tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa
ELY-keskus Pelastusviranomainen Kunta
> Vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen > Tulvantorjuntatilanteen yleisjohto > Kunnan rakennusten ja teiden suojaaminen
> Ennakkotorjuntatoimenpiteet (esim. jäänsahaus ja säännöstelyn ohjaus) > Alueiden ja yksittäisten  tärkeiden kohteiden suojaaminen > Evakuonnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen
> Asiantuntija-apu pelastusviranomaisille tulvantorjuntatöissä (jääpatojen hajottaminen, väliaikaispenkereet ja - padot, poikkeusjuoksutukset) > Yksityiseen omaisuuteen kohdituvat toimenpiteet (teiden katkaisut yms.) > Työvoiman ja kaluston tarjoaminen pelastusviranomaisille tarvittaessa

 

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Se tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille. www.tulvakeskus.fi

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 24.6.2013 klo 16.11, päivitetty 28.5.2020 klo 11.21