Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmä

Ivalojoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Ivalon merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Ensimmäisen tulvariskien hallinnan suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyi 31.12.2015. Uuden tulvaryhmän toimintakausi on alkanut vuonna 2019 ja kestää 31.5.2022 asti. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Lisäksi tulvaryhmässä on edustajat Inarin kunnasta, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous on keväällä 2022.

Kartta Ivalojoen tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Kuva. Ivalojoen tulvaryhmän toiminta-alueena on Ivalojoen vesistöalue

 

Ensimmäisen kauden tulvaryhmän kokoonpano ja pöytäkirjat

Ivalojoen tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 9.9.2015. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimi Lapin liitosta Janne Seurujärvi.

Kokoukset:

Julkaistu 7.9.2020 klo 13.44, päivitetty 26.8.2021 klo 10.30

Julkaisija: