Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

AJANKOHTAISTA

  • Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi päättyi 14.5.2021. Koosteet annetusta palautteesta löytyvät alempana olevan linkkilistan takaa vesienhoitoalueittain.
  • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa.
  • Lue lisää vaikuttamisesta vesien- ja merenhoitoon sekä tulvavahinkojen ehkäisyyn
  • Seuraa ja osallistu Twitterissä ja muillakin kanavilla #vaikutavesiin

Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa

Manner-Suomen kattavat ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 olivat kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027 ja koosteet palautteista

Koosteet palautteesta julkaistaan syyskuun alkuun mennessä.

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

1. Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027 

2. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

3. Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

4. Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

5. Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

6. Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

7. Ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen. 

Avoimet ympäristötietojärjestelmät ja karttapalvelu

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Haluatko tietää, mitä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä on tähän mennessä tehty?

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Nyt kuullaan vesienhoidon suunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 - 2027.

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 17.5.2021 klo 9.07, päivitetty 26.10.2021 klo 9.20