Miten parannamme vesien ja Itämeren tilaa, miten hallitsemme tulvia?

AJANKOHTAISTA

  • Kuulemiset vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta löytyvät vesienhoito-, merenhoito- tulvariskien hallinta -sivujen kautta. Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa.

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot?

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja niistä oli mahdollista antaa palautetta 2.11.2020–14.5.2021. Merenhoidon toimenpideohjelma kuuleminen oli käynnissä 1.2.2021–14.5.2021. Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on vesien vähintään hyvä tila ja tilan heikkenemisen estäminen. Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin.

Kuinka palaute ja kommentit käsitellään?

Kiitos tulleista palautteista. Kommentit ja palaute käydään läpi ELY-keskuksissa, vesienhoidon yhteistyöryhmissä sekä tulvaryhmissä. Palautteesta laaditaan yhteenvedot elokuussa. Suunnitelmaehdotukset tarkistetaan palautteen pohjalta. Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelmat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Tarkempaa tietoa

Vaikuta merenhoitoon: Merenhoito tuo tuloksia Vaikuta vesienhoitoon: Vesienhoito on yhteinen tehtävämme Vaikuta tulvariskien hallintaan: Varaudutaan tulvariskeihin

Voit vaikuttaa myös näin:Viiva (oranssi)

1. Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Vaikuta omilla toimillasi Viiva (oranssi)

3. Vaikuta yhteistyöryhmien kautta Viiva (oranssi)

Vaikuta omilla toimillasi

Pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus. Lisätietoa ja ohjeita osallistumiseen löydät muun muassa täältä:

Vaikuta yhteistyöryhmien ja tulvaryhmien kautta

Yhteistyöryhmille voit tehdä ehdotuksia toimenpiteistä, päätöksistä ja suunnitelmista myös kuulemisten välissä, milloin vain.

Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 17.8.2021 klo 16.28, päivitetty 17.11.2021 klo 10.32