Kuka tietää järjestelmän remointoinnista?

1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen:

  • Arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.
  • Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
  • Varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen:

  • Valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
  • Puuttuu asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.
  • Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin on aina perehdyttävä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

3. Verkkopalvelut:

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta saat tietoa mm. seuraavista asioista:

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelusta saat yleistietoa sekä mm. mallisuunnitelmia jätevesijärjestelmien suunnitelmiksi:

Kunnilla ja eri seutukuntien jätevesihankkeilla on omia verkkosivuja aiheesta.

Julkaistu 14.5.2018 klo 15.54, päivitetty 20.2.2019 klo 13.19