Rakennuksen turvallisuus

Turvallisuus on olennaista rakennuksen käytön kannalta. Kiinteistönomistajan vastuu rakennuksen turvallisuudesta on melko ankara, joten turvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennuksen turvallisuus, kuva: Terho Pelkonen, YHAn kuvapankki
© Kuva: Terho Pelkonen, YHAn kuvapankki

Rakennuskohde on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Rakennuksen on täytettävä kantavien rakenteiden lujuuden ja vakauden sekä paloturvallisuuden perusvaatimukset. Käyttöturvallisuus taas koskee tavanomaista ja normaalisti ennakoitavaa käyttöä, johon ei kuulu käyttäjien tahallinen tai tietoinen riskinotto.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 (Finlex) sisältää rakennuksen turvallisuuteen liittyvät olennaiset tekniset vaatimukset (§117 a-i). Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetään lakia tarkentavat määräykset ja ministeriön suosituksina annettavat ohjeet. Rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen, palo- ja käyttöturvallisuuteen liittyvästä viranomaisohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

Julkaistu 5.9.2013 klo 14.53, päivitetty 19.1.2017 klo 9.35