Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys

Terveellinen ja esteetön rakennus on osa hyvää elin- ja toimintaympäristöä. Sen lähtökohtana on hyvä suunnittelu ja rakentaminen.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että kaikissa tavanomaisissa käyttötilanteissa saavutetaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Myös kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto on huomioitava. Rakennuksesta ei siis saa aiheutua terveyden vaarantumista. Rakennuksen terveellisyyttä arvioitaessa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoitus ja ympäristöstä aiheutuvat olosuhteet.

Esteettomyys_PHokkanen.jpg
Vanhan rakennuksen esteettömyyttä on parannettu rakentamalla kierreportaikon keskelle hissi. © Pentti Hokkanen, YHA-kuvapankki

Rakennuksen tulee, käyttötarkoituksestaan riippuen, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Esteettömyys takaa kaikille väestöryhmille yhdenvertaiset lähtökohdat hyödyntää rakennusta. Tämä on kaikkien käyttäjien etu, sillä esteettömyys varmistaa ihmisten vaivattoman liikkumisen ja parantaa tilojen käyttöturvallisuutta sekä tavaroiden liikuteltavuutta.

Julkaistu 5.9.2013 klo 13.22, päivitetty 1.2.2017 klo 10.55