Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Milloin käyttö- ja huolto-ohje on laadittava

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin teknistä hoitoa tai kunnossapitoa varten. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.

Käyttö- ja huolto-ohjetta ei tarvitse laatia tilapäiselle eikä määräaikaiselle rakennukselle, sellaiselle loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle, jota ei käytetä ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja varastorakennukselle, jossa ei pysyvästi työskennellä.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla uudisrakennuksen tai rakennusluvan alaisen korjauskohteen loppukatselmuksessa viranomaisten todennettavissa.

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.

Käytännössä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Miten käyttö- ja huolto-ohje laaditaan

Käyttö- ja huolto-ohje suositellaan laadittavaksi siten, että siitä ilmenee vähintään

  • kiinteistön omistus, laajuus, tilat käyttötarkoituksineen ja päärakenteet
  • kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteisöjen ja henkilöiden yhteystiedot
  • rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät
  • keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
  • tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvot
  • sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit
  • käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakennusosille
  • kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät
  • korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
  • toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa.

Lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeen liitteeksi voidaan koota kaikkien kiinteistöön asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin. Kuhunkin huoneistoon toimitetaan huoneiston käyttöohjeet ja käyttö- ja huolto-ohje luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Julkaistu 4.9.2013 klo 16.20, päivitetty 11.2.2020 klo 15.08