Suojelualueet

Suomen luonnonsuojelualueiden verkosto kattaa koko maan. Alueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.

Laajalahden luonnonsuojelualue
Talvimyrskyn kaatamaa varttunutta puustoa Espoon Laajalahden luonnonsuojelualueella. Kuva: Riku Lumiaro.

Luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulaissa mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus. Alueen käyttäjiä kuullaan suunnitelmien valmistelussa. Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.
Julkaistu 26.1.2017 klo 16.24, päivitetty 8.10.2020 klo 13.50