Jälleen uusi äyriäislaji levinnyt Suomen rannikolle

Tiedote 8.10.2021 klo 8.00
Kuuppaäyriäisiin kuuluva Nippoleucon hinumensis on pieni, enintään viiden millimetrin pituinen äyriäinen. © Kuva: Marja Anttila-Huhtinen

Kotkan ja Porvoon merialueelta on löytynyt uusi kuuppaäyriäisiin kuuluva vieraslaji. Suomen vesialueilta ei ole aiemmin tavattu kuuppaäyriäisiä. Alkukesän ja syyskuun merialueiden velvoitetarkkailuissa saatiin Kotkan ja Porvoon satamien edustalta saaliiksi muutamia kymmeniä Nippoleucon hinumensis -lajin yksilöitä. Alun perin laji on kotoisin Tyyneltä valtamereltä.

Kuuppaäyriäiset löysi Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n tutkija Marja Anttila-Huhtinen. Tarkempi lajinmääritys tapahtui Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Itämerellä lajia on havaittu aiemmin vain Saksan pohjoisrannikolla, mistä löytyi muutamia naaraita vuonna 2019. Saksan havainnot ko. lajista olivat koko Euroopan ensimmäiset. Saksan rannikolla laji on runsastunut muutamassa vuodessa huomattavasti.

”Suomen rannikolta on nyt tavattu Nippoleucon hinumensis -lajista sekä koiraita että naaraita. Todennäköisesti laji myös lisääntyy Itämeressä, sillä osalla löydetyistä naaraista oli munia. Voi olla, että Suomen kanta on levinnyt muualta Itämereltä. Tai sitten se on tullut meille laivojen mukana kauempaa, kuten moni muukin vieraslaji”, arvioi lajin määrittänyt tutkija Katriina Könönen SYKEstä.

Merialueelle on levinnyt viime vuosina useita kaukaisia vieraslajeja

Nippoleucon hinumensis on ensimmäisen kerran kuvattu tieteelle Uuden Seelannin vesiltä. Laivaliikenteen mukana se levisi Pohjois-Amerikan murtovesilahdille jo 1970-luvulla. Laji suosii murtovettä, joten Suomenkin vähäsuolaiset rannikkovedet sopivat sille hyvin. Äyriäinen elää pohjasedimentissä monenlaista eloperäistä ainesta syöden.

Edellisen kerran Suomen vesiltä löytyi uusi äyriäislaji vuonna 2016. Se tunnistettiin muutamia vuosia myöhemmin saksisiiraksi Sinelobus vanhaareni, ja sittemmin laji on levinnyt pitkin rannikkoa. Molemmat lajit ovat hyvin pienikokoisia, enintään 5 millimetrin pituisia.

Porvoon edustalla uutta kuuppaäyriäislajia Nippoleucon hinumensis on ollut paljon, yli 300 yksilöä neliömetriä kohden.

”Emme vielä tiedä, onko tästä vieraslajista haittaa alkuperäislajeille, sillä sitä ei ole tutkittu. Viime vuosina Itämerellä on havaittu useita uusia vieraslajeja. Suomen vesiltä tehtiin kesällä toinenkin uusi lajilöytö. Meksikonlahdelta kotoisin olevia Rangia cuneata -simpukoita löytyi ensi kertaa monesta paikasta etelä- ja lounaisrannikolla”, kertoo Itämeren vieraslajiseurannasta vastaava tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi SYKEstä.

Mikäli epäilee tavanneensa vieraslajin, kannattaa havainto ilmoittaa vieraslajiportaalissa (Vieraslajit.fi) tai Lajitietokeskuksen havaintopalvelussa (Laji.fi). Ilmoitukseen on hyvä liittää mukaan tarkka lähikuva lajista.

Lisätietoa:

Nippoleucon hinumensis -lajista: Tutkija Katriina Könönen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 933, etunimi.sukunimi@syke.fi

Itämeren vieraslajeista: Tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 356, etunimi.sukunimi@syke.fi

Lajilöydöstä: Tutkija Marja Anttila-Huhtinen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, p. 05-5445926