Uhanalaisten lajien maastolomakkeet

Tietoja uhanalaisista lajeista ja muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista kootaan eri eliöryhmiä varten tehdyillä maastolomakkeilla. Lomakkeet on uusittu syksyllä 2011.

Maastolomakkeet (PDF):

Putkilokasvit Maastolomake_putkilokasvit.pdf
Sammalet Maastolomake_sammalet.pdf
Jäkälät Maastolomake_jäkälät.pdf
Sienet Maastolomake_sienet.pdf
Selkärangattomat Maastolomake_selkärangattomat.pdf
Liito-orava Maastolomake_liito-orava.pdf
Linnut Maastolomake_linnut.pdf

Maastolomakkeiden täyttöohjeet (PDF):

Linnut Maastolomakkeen täyttöohje: Linnut.pdf
Muut lajit Maastolomakkeen täyttöohje: Muut lajit.pdf

Voit täyttää lomakkeen koneellisesti ja tallentaa sen omalle koneellesi. Tallennus kannattaa tehdä lomakkeen yläreunassa näkyvän työkalurivin diskettikuvakkeella, sillä kaikilla ei toimi Tiedosto(File)-valikon Tallenna nimellä(Save As) -toiminto, vaan tiedosto tallentuu tyhjänä. 

Voit lähettää lomakkeen sähköpostilla tai tulostaa ja lähettää sen postitse SYKEen.

Voit myös täyttää lomakkeen kirjoituskoneella tai käsin, tai tilata paperilomakkeita SYKEstä. 

Voit hakea, kopioida ja liittää lomakkeeseen kartan Maanmittauslaitoksen kansalaisen karttapaikalta. Kansalaisen karttapaikka (Maanmittaushallitus).

Palauta täytetyt maastolomakkeet sähköpostitse, faksilla tai postitse:

Suomen ympäristökeskus
Biodiversiteettikeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Sähköposti: heidi.kaipiainen@syke.fi

Faksi: (09) 5490 2791

Lisätietoja maastolomakkeista ja tiedonkeruusta:

Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 675, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 29.5.2013 klo 11.27, päivitetty 4.12.2020 klo 10.40