Linnut öljyvahingoissa

Öljyvahingon sattuessa ympäristötuhot voivat olla hyvinkin laajat ja vakavat. Vaikka öljy vaikuttaa ekosysteemin kaikkiin osapuoliin, on öljyyn tahraantuneiden lintujen löytyminen yksi näkyvimmistä vaikutuksista. Erityisesti vesi- ja rantalintujen muutonaikaisilla kerääntymis- ja pesimäalueilla tuhot voivat olla huomattavan suuria ja voivat joidenkin lajien osalta heijastua koko populaatioon.

Isokoskelo koiras uimassa.
Isokoskelo voi tahriutua öljyyn - tässä kuitenkin puhdas koiras. © Kuva: Heikki Kotiranta SYKE

Öljyn vaikutuksesta lintujen höyhenpeitteen vettähylkivä rakenne rikkoutuu, jolloin linnun lämmöneristyskyky katoaa. Suurin uhka öljyyntyneelle linnulle onkin paleltuminen. Pahasti öljyyntyneet linnut eivät kykene myöskään lentämään tai sukeltamaan eivätkä hankkimaan ravintoa. Vähitellen ne menehtyvät kylmään ja nälkään. Öljy saattaa vaikuttaa myös lintujen immunologiaan, sairastavuuteen ja lisääntymiskykyyn. Kevyet öljylaadut, kuten dieselpolttoaineet, saattavat aiheuttaa ärsytystä ja kemikaalipolttamia.

Lintujen hoito ja käsittely

Öljyyntyneen linnun kiinniottaminen on haastavaa ja vaatii erityisvarusteita. Onnettomuustilanteessa perustetaan lintujen etsintä- ja pelastusryhmä, jonka tehtävänä on kerätä sekä elävät että kuolleet eläimet rannalta ja vedestä. Pyydystämistä johtamaan määrätään kenttäpäällikkö, joka toimii viranomaisten alaisuudessa ja yhteyshenkilönä.

Vahinkoalueella tulee olla eläinlääkäri, joka tekee alustavan arvioin linnun kunnosta ja hoitotarpeesta. Erittäin pahoin öljyyntyneet yksilöt joudutaan lopettamaan ja hävittämään öljyjätteen tavoin yhdessä jo menehtyneiden lintujen kanssa. Kaikista löydetyistä yksilöistä, sekä hoitoon otetuista että kuolleista, merkitään ylös laji sekä löytöpaikka- ja aika.

Vahinkoalueella elinkelpoisiksi arvioidut linnut toimitetaan heti tätä varten perustettuun hoitokeskukseen, missä hoitotoimenpiteet aloitetaan välittömästi.  Linnun hoito käsittää ensihoidon, pesun, kuivauksen ja kuntoutuksen. Tämä voi kokonaisuudessaan kestää muutamasta päivästä 2-3 viikkoon.

Suomessa öljyyntyneiden lintujen hoitoon käytetään liikuteltavaa lintujenhoitoyksikköä, joka otettiin käyttöön vuonna 2008. Kolmesta kuljetuskontista koostuva yksikkö voidaan nopeasti siirtää maanteitse tai meritse öljyonnettomuuspaikan läheisyyteen antamaan ensiapua linnuille. Yksikössä pystytään käsittelemään noin 100-150 öljyyntynyttä lintua vuorokaudessa. Yksikkö on sijoitettu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteyteen Porvooseen. Laitos huolehtii yksikön käyttökunnosta ja  jatkuvasta lähtövalmiudesta.

WWF on kouluttanut lintujen käsittelyssä, pesussa ja hoidossa tarvittavia vapaaehtoisia yhteistyössä SYKEn ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Nämä vapaaehtoiset toimivat viranomaisten tärkeänä tukena öljyonnettomuuksien jälkitorjunnassa.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 429, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Pekka Rusanen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 580, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 3.10.2013 klo 14.16, päivitetty 4.12.2020 klo 11.07