EMAS-logo

 

LogoEmas_todennettu1.jpgEuroopan unionin vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään, EMAS-järjestelmään, liittyvät organisaatiot saavat rekisteröinnin yhteydessä käyttöönsä EMAS-logon. Logo on tarkoitettu organisaatioiden ympäristöviestinnän tueksi. Puolueeton ympäristötodentaja tarkastaa EMAS-järjestelmän toimivuuden ja EMAS-logon yhteydessä esitetyn ympäristötiedon luotettavuuden. EMAS-organisaatioiden käyttämään logoon kuuluu aina rekisterinumero. EMAS-logoa on mahdollista käyttää kaikilla EU:n kielillä.

EMAS-logoa ilman tarkentavaa tekstiä ja rekisterinumeroa voivat käyttää mm. toimivaltaiset elimet, kansalliset viranomaiset ja muut sidosryhmät EMAS-järjestelmästä yleisesti kertovassa tiedotusmateriaalissa. Edellytyksenä on, ettei synny vaikutelmaa siitä, että logo viittaisi EMAS-rekisteriin kuulumattoman organisaation toimintoihin. 

Logo kertoo organisaation ympäristötyöstä

EMAS-logo on organisaation ympäristömerkki. Se viestittää jatkuvasta ympäristönsuojelun tason parantamiseksi tehtävästä työstä ja ympäristönsuojelun tasosta annettujen tietojen luotettavuudesta.

Logoa käyttäessään EMAS-organisaatio kertoo, että ympäristöasiat ovat organisaatiolle tärkeitä ja niiden parantamiseksi tehty työ on tavoitteellista ja puolueettoman asiantuntijan todentamaa. Logon käyttö lisää myös EMAS-järjestelmän tunnettavuutta.

Logo voidaan liittää esimerkiksi organisaation ympäristöselontekoon, esitteisiin, kirjepapereihin, nimilaattoihin tai Internet-sivuille. 

Ohjeita logon käyttöön

Logon käyttöä ohjaavat seuraavat EMAS-asetuksessa määritellyt periaatteet:

 • EMAS-logossa on aina organisaation rekisterinumero.
 • Jos vain osa organisaation toimipaikoista on rekisteröity, tulee ilmetä, mitkä toimipaikat kuuluvat rekisteröinnin piiriin.
 • EMAS-logo voidaan liittää myös osaan vahvistetun ympäristöselonteon tiedoista. Tällöin ilmoitetaan viimeisin selonteko, josta tiedot ovat peräisin. Ympäristötodentajan tulee varmistaa erikseen käytettävät tiedot.
 • EMAS-logoa käyttö ei ole mahdollista tuotteissa tai pakkauksissa.
 • EMAS-logoa ei voi käyttää muita tuotteita ja palveluja koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä.
 • EMAS-logon käyttö ei saa aiheuttaa sekaannusta ympäristötuotemerkkien kanssa.

Esimerkkejä logon käytöstä

 • Organisaation vahvistetussa ympäristöselonteossa oleva logo
 • Asiakkaille ja alihankkijoille tarkoitetun esitteen kannessa, jos esitteen aineisto perustuu vahvistetusta ympäristöselonteosta saatuun aineistoon.
 • Esitteen (joka ei sisällä ympäristötietoa) kannessa oleva logo (organisaatio kokonaan rekisteröity).
 • Logo taustakuvana esitettäessä vahvistettuja ympäristötietoja kootusti organisaation raportissa.
 • Logo rekisteröidyn organisaation messuosastolla.
 • Rekisteröidyssä toimipaikassa olevaan varastosäiliöön maalattu logo.
 • Linja-autossa sitä käyttävän rekisteröidyn joukkoliikenteen harjoittajan nimen viereen sijoitettu logo.
 • Rekisteröidyn tavaratalon sisäänkäynnin luona olevaan kylttiin sijoitettu logo.
 • Organisaation työntekijöiden asuissa organisaation nimen vieressä EMAS-rekisteröidyllä toimipaikalla.

Logossa käytettävät värit

EMAS-logoa voidaan käyttää joko kolmivärisenä, mustana valkoisella taustalla tai valkoisena mustalla taustalla.

Värillisen EMAS-logon painovärit Pantone- ja CMYK-järjestelmissä:

Pantone-värit:

No. 355 vihreä
No. 109 keltainen
No. 286 sininen

CMYK-värit:

Keltainen  4/4/87/1
Vihreä 80/1/82/2
Sininen  82/51/2/1

Lisätietoja

ylitarkastaja Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 8.7.2013 klo 10.04, päivitetty 30.8.2019 klo 14.35
Aihealue: