Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee sisältää valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen (epäsuorat vaikutukset). Tavoitteena on selvittää tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset eli vaikutukset ”kehdosta hautaan”. 

Elinkaariajattelu on muuttanut ymmärrystä ympäristövaikutuksista ja niiden tutkimustapaa. Se on myös monen kansallisten kuin kansainväkistenkin kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikkalinjausten perusta ja yleistynyt tavaksi käsitellä ympäristöasioita.

Nykyään on olemassa standardoidun elinkaariarvioinnin (ISO 14040-sarja) lisäksi monia muitakin menetelmiä tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Viime vuosina on otettu käyttöön myös yksinkertaistettuja jalanjälkilaskelmia, joissa keskitytään yksittäisiin ympäristövaikutuksiin tai päästöluokkiin, kuten esimerkiksi vesi-, hiili- tai fostorijalanjäljet. Lisää aiheesta sivulla Elinkaariarviointi, jalanjäljet ja panos-tuotosmalli.

Lisätietoja

Sirkka Koskela erikoistutkija,  Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.11.2013 klo 10.12, päivitetty 13.1.2014 klo 12.12
Aihealue: